Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Unutarnja revizija i kontrola

Svrha seminara

Radionica se temelji na praktičnim primjerima  putem kojih ćete se upoznati sa fazama rada i postupcima unutarnje revizije i kontrole.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza 15 min.)
od 13:00 do 14:00 pauza
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • utvrđivanje zadatka, priprema postupaka i planiranje unutarnje revizije
  • izrada programa i pravilnika unutarnje revizije
  • praktičan primjer pravilnika i programa unutarnje revizije
  • kritičko ispitivanje činjenica
  • izvješćivanje o rezultatima ispitivanja
  • praćenje rezultata rada unutarnjerevizije
  • praktičan primjer izvješća unutarnjeg revizora

Vrijeme

utorak, 28.5.2013. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1100,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.