Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Udruge i obavljanje gospodarske djelatnosti, upitnik samoprocjene, pravni okvir poslovanja, izrada godišnjeg izvještaja, putni troškovi, volontiranje i ostale aktualnosti

Predavač

Danijela Kažović

Svrha seminara

Donošenjem novog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija nastoji se poboljšati sustav poslovanja neprofitnog sektora uvođenjem načela dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te načela javnosti i transparentnosti. Novim zakonom i pravilnicima uz Zakon regulira se način financijskog poslovanja svih neprofitnih organizacija, uvodi se sustav financijskog upravljanja i kontrola, izrada financijskog planiranja te se propisuje se nadzor računovodstvenih poslova.

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski zastupnik neprofitne organizacije obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. Upitnik popunjavaju neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo. Upitnik se popunjava prvi put s rokom ispunjavanja do 30.3.2016.

Seminar ima svrhu upoznavanje predstavnika neprofitnih organizacija s aktualnim temama i obveznim radnjama bitnih za poslovanje neprofitnih organizacija.

Uz aktualnu temu popunjavanja upitnika za samoprocjenu na seminaru ćemo obraditi i druge teme bitne za poslovanje neprofitnih organizacija: kako poboljšati sustav financijskog upravljanja i kontrola, primjeri korisnih Pravilnika u neprofitnim organizacijama, pravni okvir poslovanja neprofitnih organizacija – udruga, izrada godišnjeg izvještaja o radu neprofitne organizacije, obavljanje gospodarske djelatnosti, isplata putnih troškova u neprofitnim organizacijama i bitna pitanja u vezi volontiranja u neprofitnim organizacijama.

Namjena

Seminar je namijenjen svim osobama u neprofitnim organizacijama koje su uključene u financijsko i administrativno poslovanje organizacije, a posebno osobama koje su odgovorne za uspostavu, razvoj i provedbu financijskog upravljanja i kontrola i osobama koje su odgovorne za organizaciju, upravljanje i praćenje financijskog poslovanja neprofitne organizacije.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik, primjeri pravilnika.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Popunjavanje upitnika za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola

 • Pravilnik o financijskom upravljanju i kontrolama
 • Provođenje samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija
 • Popunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava
 • Rok za popunjavanje upitnika i rok za čuvanje Upitnika

Poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola

 • Definiranje procedura i donošenje pravilnika za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola
 • Proces nabave i Pravilnik o bagatelnoj nabavi
 • Proces odobravanja i likvidiranja knjigovodstvene dokumentacije i Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
 • Primjeri ostalih korisnih pravilnika

Pravni okvir poslovanja neprofitnih organizacija - udruga

 • Obvezne radnje tijekom godine
 • Popis članova udruge
 • Održavanje redovnih i izvanrednih skupština

Izrada godišnjeg izvještaja o radu

 • Osnovni elementi
 • Izrada narativnog dijela izvještaja
 • Izrada financijskog izvještaja
 • Javna objava

Udruge i obavljanje gospodarske djelatnosti

 • Pojam gospodarske djelatnosti
 • Kada udruga može obavljati gospodarske djelatnost?
 • Obveze udruge koja obavlja gospodarsku djelatnost
 • Obavljanje trgovine
 • Obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Dodatni izvještaji za udrugu koja je obveznik poreza na dobit

Isplata putnih troškova u neprofitnim organizacijama

 • Koje naknade i pod kojim uvjetima se mogu neoporezivo isplaćivati osobama koje nisu zaposlene od strane neprofitnih organizacija?
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD
 • Troškovi službenog putovanja koji se ne iskazuju u obrascu JOPPD
 • Kada se troškovi prijevoza i noćenja za učenike koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama, izletima, ekskurzijama i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima ne iskazuju u obrascu JOPPD?
 • Iznimke propisane za neprofitne organizacije – sportske klubove i saveze
 • Način iskazivanja troškova službenog putovanja nerezidenata
 • Način iskazivanja troškova noćenja i prijevoza plaćenih izravno s računa poslodavca
 • Obračun doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – osnovica, stopa, izuzeća od obveze obračunavanja doprinosa
 • Troškovi službenog putovanja koji podliježu oporezivanju – obračun doprinosa, poreza na dohodak i iskazivanje u obrascu JOPPD

Volontiranje u neprofitnim organizacijama

 • Zakon o volonterstvu
 • Dugotrajno i kratkotrajno volontiranje
 • Definicija volontera i organizatora volontiranja,
 • Prava i obveze volontera i organizatora volontiranja,
 • Situacije u kojima je obvezno sklapanje Ugovora o volontiranju,
 • Izdavanje potvrde o volontiranju i volonterske knjižice
 • Izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem
 • Obvezno podnošenje godišnjeg izvještaja o volontiranju za sve organizacije koje imaju volontere

Vrijeme

četvrtak, 17.3.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.