Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Telefonska komunikacija

Predavač

stručnjaci Mape znanja

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 10

Pomoći polaznicima da se bolje i lakše pripreme za telefonske razgovore, posebno za one teže. Upoznavanje s pravilima telefonske komunikacije te kako jasnije i konkretnije iskomunicirati s drugom stranom ono što želimo. Što kada sugovornik postane „težak“, kako ga smiriti i kako maksimalno iskoristiti kratko vrijeme koje imamo na raspolaganju.

Namjena

S obzirom sa će na seminaru naučiti kako mudrije i jednostavnije komunicirati preko telefona, seminaru se mogu priključiti svi djelatnici kontakt centara i korisničke podrške, prodajni djelatnici i komercijalisti koji dio posla i prodaje obavljaju telefonom (dogovaranje sastanaka, follow up pozivi,…), ali i svi oni koji ne vole telefonsku komunikaciju i ona im čini prepreku u svakodnevnom radu.

Način realizacije

PPT prezentacija, vježbe te praktični primjeri.

Iz programa seminara

  • Kako se pripremiti za telefonski poziv
  • Prvi kontakt i dojam koji ostavljamo
  • Kako postaviti pitanja koja vode ka konstruktivnom razgovoru
  • Što kada sugovornik nema vremena
  • Kako smiriti „teškog“ sugovornika
  • Što sa zahtjevnim sugovornicima
  • Kako zaključiti razgovor
  • Kako ostaviti „otvorena vrata“ za ponovni poziv (follow up)

Vrijeme

četvrtak, 12.11.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.