Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Studija izvodljivosti

Svrha seminara

Imate ideju, a niste sigurni da li ju provesti? Ili ste odlučili pristupiti njenom ostvarenju, ali ne znate kako? Bez obzira da li ste poduzetnik ili investitor, prvi logičan korak prije odluke o realizaciji ideje je izrada/razmatranje studije izvodivosti projekta.

Kao što sam naziv kaže studija izvedivosti je analiza održivosti ideje. Usmjerena je na ključno pitanje „Trebamo li nastaviti s predloženom projektnom idejom?“ Rano otkrivanje ideje čijoj provedbi ne treba pristupiti štedi vrijeme, novac i živce.

Neovisno o tome, da li je poslovni pothvat o kojem se radi start-up tvrtka, nova akvizicija, širenje postojećih poslovnih operacija ili novi izazov u postojećoj tvrtki, provedivi poslovni pothvat mora zadovoljiti četiri bazična PROC kriterija: generirat će adekvatne prihode i profit, oduprijet će se predviđenim rizicima, bit će dugoročno održiv i ostvarit će ciljeve svojih osnivača.

Zadatak studije izvedivosti nije davanje odgovora na pitanje „Da ili ne za projektnu ideju?“ Kvalitetna studija izvedivosti treba pružiti skeptičnu i objektivnu analizu svih scenarija jedne ideje, njihovih implikacija, slabosti i snaga. Menadžment i voditelj projekta jedini mogu donijeti odluku da li ili ne nastaviti s radom na njenoj provedbi.

U praksi često dolazi do nerazumijevanja pojmova „studija izvedivosti“ i „poslovni plan“. Studija izvedivosti ima funkciju ispitivanja i bavi se pitanjem „Da li je ova ideja održiva?“ dok poslovni plan daje pregled aktivnosti potrebnih da bi prijedlog proveli od „ideje“ do „realnosti“.

Studija izvedivosti prethodi izradi poslovnog plana i za razliku od nekoliko scenarija kojima se ona bavi, poslovni plan se bavi samo jednim scenarijem koji menadžment odabere za realizaciju temeljem izrađene studije izvedivosti.

Česti razlozi da se „izbjegne“ izrada studije izvedivosti:

 • Znamo da je provedivo. To već radimo u okviru postojećeg poslovanja.
 • Studije izvedivosti su gubitak vremena. Zašto jednostavno ne kupimo zgradu, kupimo opremu i instaliramo pogon?
 • Zašto još jedna studija izvedivosti kad smo jednu radili prije nekoliko godina?
 • Analizu tržišta već je provela tvrtka koja nam želi prodati opremu.

Priprema studije izvedivosti dobra je poslovna praksa. Ako istražite povijest uspješnih poslovnih pothvata, uvidjet ćete da nisu ušli u poslovni pothvat bez detaljnog istraživanja svih pitanja, uključujući njegove rizične strane i procjenjivanja vjerojatnosti uspjeha pothvata.

Prvi dan radionice polaznici će se upoznati sa svrhom izrade studije izvedivosti i njenim osnovnim elementima uz njihov detaljan opis na praktičnim primjerima. Dobit će odgovor na pitanje: „Kako izraditi studiju izvedivosti i prilagoditi je ciljanom korisniku?”. Materijali koji će se koristiti bit će u skladu s općim propozicijama koje treba sadržavati studija izvedivosti. Također, prikazat će se i usporediti zahtjevi od studije izvedivosti od strane Ministarstva poduzetništva kako bi se ojačao kapacitet polaznika za prilagodbu studije izvedivosti EU natječajima. PPT će biti praćena prikazom studije slučajeva iz prakse i interaktivnim radom na vježbama s polaznicima radionice.

Drugi dan polaznici će na zadanoj studiji slučaja prolaziti sve elemente izrade studije izvedivosti kako bi se na iskustven način upoznali sa složenošću i izazovom tog zadatka. Polaznici će imati mogućnost da u interaktivnoj atmosferi postavljaju pitanja i pojasne nedoumice vezano uz svoj projekt za koji bi željeli izraditi studiju izvedivosti.

Ova radionica pružit će polaznicima odgovore na sljedeća pitanja:

 • Što je studija izvedivosti (eng. Feasibility study)?
 • Zašto je studija izvedivosti najbolji način prezentacije projekta/ideje?
 • Koji su osnovni elementi studije izvedivosti?
 • Kako putem studije “prodati” svoju ideju?
 • Kako studiju izvedivosti usmjeriti prema krajnjem korisniku?
 • Kako kroz studiju prezentirati svoje druge kvalitete?

Namjena

Seminar je namijenjen zaposlenima u ustanovama i poduzećima u javnom i privatnom vlasništvu, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, regionalnim razvojnim agencijama, projektantima, inženjerima te svima ostalima koji se žele upoznati sa studijom izvedivosti kao učinkovitim načinom prezentacije projekta/ideje.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, vježbe u grupi, te prezentacija studije izvedivosti na konkretnim primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

1. dan: Osnovni elementi izrade studije izvedivosti projekta

 • Uvod u izradu studije izvedivosti: tko, što, kako i zašto?
 • Sedmerostruka perspektiva na studiju izvedivosti: nositelj projekta; partneri u projektu; konzultant; investitor; bankar; menadžment; ocjenitelj projektnog prijedloga (EU fondovi)
 • Razlozi za izradu studije izvedivosti:
  • Daje projektu smjer i pregled alternativa
  • Sužava opseg isplativih poslovnih alternativa
  • Utvrđuje nove mogućnosti kroz proces istraživanja
  • Identificira razloge zbog kojih ne nastaviti s provedbom
  • Povećava vjerojatnost uspjeha imenovanjem i „omekšavanjem“ faktora u ranoj fazi realizacije projekta
  • Pruža kvalitetne informacije za odlučivanje
  • Pruža dokumentaciju da potkrijepi detaljno ispitivanje poslovnog pothvata
  • Pomaže u osiguravanju financiranja od strane investitora i kreditnih institucija.

Kod izrade studije provedivosti treba uzeti u obzir da nemaju sve studije izvedivosti iste elemente, to ovisi o vrsti poslovnog pothvata koji se analizira i identificiranim marketinškim mogućnostima.

 • Osnovni elementi studije izvedivosti

a) Opis projekta

 • Identificiranje i ispitivanje poslovnih scenarija - utvrđuje alternativne scenarije ili poslovne modele koje će projekt sadržavati, kako će biti organiziran i ostvarivati profit. To se može temeljiti na procjeni ideje ili već provedenom istraživanju tržišta
 • Definicija projekta i alternativnih scenarija
  • Opis tipa i kvalitete proizvoda ili usluga za tržišni plasman
  • Opisuje kako će se poslovanjem zaraditi novac
  • Uključuje tehničke procese kao veličina, lokacija, vrsta inputa i sl.
  • Utvrđuje vremensku perspektivu od trenutka kad je projekt iniciran do trenutka kad službeno „radi“ punim kapacitetom
 • Odnos sa zemljopisnim okruženjem - pojašnjava ekonomski, socijalni i ekološki utjecaj na lokalnu zajednicu i okolno okruženje

b) Tržišna konkurentnost: može se temeljiti na već provedenom istraživanju tržišta

 • Opis industrije
  • Opisuje veličinu i djelokrug industrije, tržišta i/ili tržišnih segmenata
  • Procjenjuje budući smjer razvoja industrije, tržišta i/ili tržišnih segmenata
 • Opisuje prirodu industrije, tržišta ili tržišnih segmenata. Da li je stabilna ili prolazi kroz rapidne promjene i restrukturiranje?
 • Identificira životni ciklus industrije, tržišta ili tržišnih segmenata. Da li je u „nastajanju“, rastu, zrela ili u opadanju?

                Krivulja Konsolidacije-završnice: industrijska analiza (A.T. Kearney, konzultantska kuća)

 • Industrijska konkurentnost
  • Opisuje koncentraciju industrije. Da li ima nekoliko velikih proizvođača ili puno malih?
  • Analizira barijere za ulazak novih konkurenata na tržište ili u industrije. Može li novi konkurent lako „ući“?
  • Analizira koncentraciju i konkurentnost inputa dobavljača i kupaca proizvoda/ usluge
  • Opisuje cjenovnu konkurentnost Vašeg proizvoda/ usluge
 • Prikaz studije slučaja: industrija maloprodaje naftnih derivata u RH

           Porterov model 5 snaga

 • Tržišni potencijal
  • Identificira zahtjeve, mogućnosti, potencijalne udjele i trendove na tržištu/ tržišnom segmentu u kojem će proizvod ili usluga sudjelovati

         

                         BCQ matrica rasta i udjela

 • Pristup izlazu na tržište
  • Identificira potencijalne kupce i s tim povezane tržišne troškove
  • Ispituje sustav distribucije proizvoda/ usluge i povezane troškove
 • Prodajna projekcija
  •  Procjenjuje prodaju (prodajne cijene, usluge i sl.)

c) Tehnička provedivost

 • Potrebe za uređajima/ postrojenjima/ zgradama i sl.
 • Zahtjevi od proizvodne tehnologije
  • Usporedba ponuđača tehničke opreme te njenih tehničkih karakteristika u odnosu na zahtjeve projekta
 • Raspoloživost i prikladnost lokacije
  • Ispitivanje pristupa sirovinama, transportu, drugim resursima za proizvodnju (struja, plin, voda i dr.)
  • Analiza drugih okolišnih utjecaja i regulatornih zahtjeva
 • Sirovine
  • Procjena količine, kvalitete i troškova potrebnih sirovina i sadašnjih i budućih mogućnosti za nabavu
 • Drugi inputi
  • Raspoloživost radne snage uključujući plaće, kvalifikacije i dr.
  • Potencijal za privlačenje kvalificiranog menadžmenta

d)    Financijska/ ekonomska održivost

 • Procjena ukupnih ulaganja
  • Procjena početne investicije u projekt i kako će se doći do financiranja
  • Procjena investicije u pogon/ uređaje, opremu i inventar
  • Procjena troškova radne snage
  • Procjena troškova start-up-a dok se prihod ne počne realizirati prema projekcijama
  • Procjena „rezervnog“ kapitala uslijed rizičnih faktora (odgađanje/ produljivanje građevinskih radova, kvar opreme, pristup tržištu i dr). 
 • Procjena potreba za kapitalom i kreditiranjem
  • Procjena potreba za kapitalom
  • Utvrđivanje ostalih izvora financiranja i raspoloživosti kapitala (obitelj, proizvođači, lokalni investitori, poslovni „anđeli“, fondovi rizičnog kapitala i dr.)
  • Procjena potreba za kreditiranjem (banke, vlada, direktne potpore ili garancije)
 • Očekivani troškovi i prihodi iz različitih izvora
  • Procjena očekivanih prihoda, troškova, profitne marže i očekivani neto profit
  • Procjena prodaje ili uporabe potrebne za break-even
  • Procjena prihoda u različitim uvjetima proizvodnje, cijena i razine prodaje (identificiranje „najboljeg“, tipičnog i „najgoreg“ scenarija ili Monte Carlo simulacija)
  • Procjena pouzdanosti pretpostavki za analizu (cijene,proizvodnja, učinkovitost, pristup tržištu, „prodora“ na tržište i dr.)
  • Benchmarking u odnosu na prosjek u industriji i/ ili konkurente (troškovi, marža, profit, ROI i dr.)
  • Identificiranje ograničenja ekonomske analize
  • Proračun očekivanog tijeka novca tijekom start-up perioda i kad poslovanje dostigne pune kapacitete
  • Priprema provizornih obrazaca za bilancu uspjeha, završni račun i dr.

e)    Organizacijska/ menadžerska struktura

 • Struktura poslovanja
  • Prijedlog pravnog okvira poslovanja: organizacijski chart, sistematizacija radnih mjesta s osobljem
  • Identificiranje raspoloživosti potencijalnih partnera ili dr. stakeholdera
  • Raspoloživost menadžmenta i visokokvalificirane radne snage potrebne za realizaciju projekta
 • Osnivači tvrtke
  • Da li su uključeni ljudi s dobrim referencama?
  • Da li osnivači imaju potrebnu motivaciju, vještine i sposobnosti za realizaciju projekta?
  • Tko će voditi projekt?
  • Postoji li sustav nagrađivanja za osnivače temeljen na radnoj učinkovitosti?
  • Imaju li osnivači iskustva u vođenju/ osnivanju dr. uspješnih tvrtki?

f)    Zaključci studije

 • Utvrđivanje i opisivanje alternativnih poslovnih scenarija i modela
 • Usporedba scenarija na osnovu ciljeva grupe proizvođača
 • Isticanje kriterija za donošenje odluka između alternativa.

g)    Idući koraci

Nakon što se studija izvedivosti preda naručitelju/ nositelju projekta, menadžment treba donijeti odluku o idućim koracima koje je potrebno poduzeti. Neke od mogućnosti su: identificiranje dodatnih scenarija za buduće istraživanje; donošenje odluke da održivi pothvat nije raspoloživ te odustajanje od provedbe; odabir scenarija za provedbu.

 • Smjernice menadžmentu za evaluaciju studije izvedivosti projekta:
  • Razumljiva je i jednostavna za čitanje
  • Obuhvaća sva relevantna pitanja i područja
  • Navodi i raspravlja o svim pretpostavkama projektne analize
  • Odgovara očekivanjima naručitelja
  • Logično je konzistentna unutar i između odjeljaka
  • Primijenjene su primjerene tehnike istraživanja
  • Sadrži sve relevantne informacije
  • Zadovoljava uvjete konzultantskog ugovora
 • Česte menadžerske pogreške pri evaluaciji studije izvedivosti:
  • Menadžment je već donio odluku prije razmatranja studije izvodivosti i koristi je samo da bi potkrijepio svoje odluke
  • Menadžment je akcijski orijentiran, nestrpljiv je da krene s projektom i stoga samo površno pregledava važne elemente studije
  • Zbog važnosti odluke i nepostojanja jasnog usmjerenja u studiji održivosti menadžment odgađa donošenje odluke oko nastavka/prekida projekta kontinuirano zahtijevajući više informacija
  • Menadžment je zbunjen velikom količinom predstavljenih informacija i vrši pritisak na konzultante koji su izradili studiju da predlože odluku oko nastavka projekta.

2. dan: Kako razraditi i predstaviti poslovnu ideju

“U svijetu suvremenog biznisa, beskorisno je biti kreativni mislilac ako ne možete prodati ono što kreirate. Ne može se očekivati od menadžmenta da prepozna dobru ideju ako im ju ne predstavi dobar prodavač.”

         David Ogilvy, bivši predsjednik, Ogilvy & Mather

Drugi dan radionice polaznici će kroz rad na studiji slučaja prolaziti sve elemente  izrade studije izvedivosti. Također, sudjelovat će u simulaciji predstavljanja poslovne ideje menadžmentu tvrtke kako bi mogli zauzeti različite perspektive na usmeno predstavljanje projektne ideje.

Cilj drugog dana radionice je omogućiti polaznicima da se na iskustven način upoznaju s izazovima praktične prezentacije svoje ideje:

 • pismeno u obliku studije izvedivosti (uz šprance MINPO-a)
 • usmeno kroz simulaciju prezentacije menadžmentu.

Polaznici će nakon simulacije prezentacije dobiti povratnu informaciju o kvaliteti i mogućnostima za unaprjeđivanje svojih prezentacijskih vještina.

Po završetku radionice polaznici će dobiti:

 • Priručnik za izradu studije izvedivosti...

 • Template studije izvedivosti
 • PPT Template za usmenu prezentaciju projekta

Vrijeme

četvrtak i petak, 17. i 18.9.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.