Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Stručni nadzor u graditeljstvu - provedba projekata

Predavač

Vladimir Skendrović

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Poznavanje građevinskih regulativa, a posebno propisa koji se odnose na stručni nadzor i provedbu projekta, važan je element stručne sposobnosti osoba koje sudjeluju u procesima gradnje. Regulativa koja se odnosi provedbu projekata gradnje obuhvaća širok raspon zakona, pod-zakonskih akata te drugih propisa kojima se regulira djelovanje, ovlaštenja i odgovornost svih sudionika u pogledu uređenja prostora, gradnje, zaštite okoliša, zaštite na radu, kvalitete proizvoda te drugih aspekata provedbe projekata. U izvođenju seminara prezentirat će se primjena pojedine regulative u provedbu projekata, a posebno one koja se odnosi na stručni nadzor. Kroz interaktivan pristup uzet će se u obzir i nadograditi znanja kojima po prirodi svog posla vladaju korisnici edukacije. 

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen izvođačima i nadzornim inženjerima, voditeljima projekata te svima zainteresiranima.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

I. Regulatorni okvir

 • Zakon o gradnji
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenje i gradnje
 • Relevantni pod-zakonski akti

II. Provedba građevinskog projekta

 • Ciklus građevinskog projekta
 • Provedba projekta
 • Sudionici u provedbi projekta i njihove obveze i odgovornosti

III. Stručni nadzor

 • Obveze i odgovornost nadzornih inženjera prema propisima
 • Ostale usluge nadzornih inženjera
 • Ugovor o stručnom nadzoru

IV. Upravljanje kvalitetom

 • Zakon o građevinskim proizvodima
 • Norme, standardi i tehnička dopuštenja
 • Tehnički propisi
 • Kako se planira i provodi upravljanje kvalitetom u gradnji

Vrijeme

srijeda, 6.10.2021. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.