Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Strategije i taktike poslovnog pregovaranja

Predavač

Snježana Kupres

Svrha seminara

Ishod pregovora ne ovisi samo o poziciji strana u pregovorima prema načelu „Tko jači – taj pobjeđuje.“ Distributivno pregovaranje temeljeno na pozicijama pregovaračkih strana sve češće zamjenjuje integrativni pristup koji se temelji na pronalaženju zajedničkih interesa sa svrhom ostvarivanja suradnje. Umjesto doživljavanja druge strane kao protivničke, ovaj pristup temelji se na postizanju suradnje koristeći četiri osnova načela.

Na edukaciji ćete:

 • Steći razumijevanje razlike između distributivnog i integrativnog pregovaranja
 • Naučiti 4 osnova načela integrativnog pregovaranja i kako ih koristiti
 • Osvijestiti prednosti integrativnog pregovaranja

Pregovarači su ljudi. Važno je razumjeti da u pregovore svaka strana sa sobom donosi emocije, osobne potrebe, iskustva, interese, određena ponašanja i vlastitu percepciju spornih pitanja te da ti elementi snažno utječu na tijek i ishod pregovora.

Na edukaciji ćete:

 • Upoznati pristup Growth Mindest
 • Naučiti kako razvijati Growth Mindset i zašto je važan za uspjeh u pregovorima
 • Osvijestiti kako vaša vlastita uvjerenja, vrijednosti, aspiracije utječu na ishod pregovora

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji nemaju pregovaračkog iskustva, a žele steći kvalitetna znanja, svima koji žele svom pregovaračkom umijeću dodati nova znanja i dodatne vještine, te onima koji žele postati mudriji pregovarači.

Iz programa seminara

Pregovaranje se sastoji od 2 ključne faze: faze pripreme i samog proces pregovaračkog razgovora.

I. Faza pripreme

 • Što je BATNA ( Best Alternative To Negotiated Agreement)?
 • Zašto je BATNA važna i kako je razvijati?
 • Što je BOTTOM Line (najniža granica do koje smo spremni pregovarati)?
 • Zašto je važan Bottom line i kako ga postaviti?
 • Razliku između pozicije i interesa i kako ih prepoznati?
 • Postavljanje željenih ishoda pregovora - kako ih postaviti?

II. Faza procesa pregovaranja - u samom procesu pregovora koristimo različite taktike i strategije koje se temelje na komunikacijskom vještinama

 • Komunikacija kao alat u procesu pregovora
 • Utjecaj verbalne i neverbalne komunikacije na tijek pregovora
 • Usklađivanje sa sugovornikom na verbalnoj i neverbalnoj razini
 • Jezik i jezični obrasci kojima potičemo i vodimo drugu stranu prema ishodu
 • Davanje i traženje ustupaka
 • Tišina - taktika

Vrijeme

četvrtak i petak, 11. i 12.7.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.