Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predavač

Marcela Kir

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 15

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupio je na snagu 17. travnja 2019. Cilj je ovog seminara utvrditii najvažnije odredbe ovog Zakona, upoznati se s novinama iz njegove dopune, od kojih su neke stupile na snagu 1.siječnja 2020. te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca: banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, pripređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, vanjski računovođe, porezni savjetnici i drugi.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona

 • Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Definicije i obveznici
 • Dubinska analiza stranke
 • Registar stvarnih vlasnika, izmjene i dopune Pravilnika
 • Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

II. Primjeri skrivanja stvarnog vlasništva

III. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

 • Uočeni nedostaci i poduzete mjere
 • Prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe

IV. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

 • Metodologija i čimbenici rizika
 • Pojednostavljena dubinska analiza stranke
 • Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
 • Procjena rizika – praćenje i ažuriranje

V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije

 • Preporuke FATF-a, nacionalni propisi
 • Kategorije rizika financiranja terorizma
 • Indikatori i primjeri po kategorijama rizika

VI. Ostali primjeri iz prakse

Vrijeme

četvrtak, 29.10.2020. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.