Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2015. godinu.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona
  • Interni akti obveznika
  • Međunarodni standardi koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • Smjernice i lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
  • Druge zadaće propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Prekršajne odredbe zbog neprovođenja Zakona
  • Identifikacija stranke
  • Utvrđivanje stvarnog vlasnika
  • Pribavljanje podataka od strane obveznika

Vrijeme

četvrtak, 19.11.2015. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.