Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca

Svrha seminara

Max broj polaznika: 30

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma. Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2013. godinu.

Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2013. godinu.

 

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

Program obuhvaća upoznavanje s:

  • odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
  • propisima (pravilnicima) donesenih na temelju Zakona,
  • internim aktima obveznika,
  • međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
  • smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
  • drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona

Vrijeme

Utorak, 29.listopada 2013. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.