Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Seminar: Javna nabava za početnike (16. i 17.7.2020.)

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Novi termin: 25. i 26.11.2021. Jednostavna i javna nabava za početnike - za ponuditelje i naručitelje

 

Namjera seminara je svim zainteresiranim polaznicima, prije svega početnicima u javnoj nabavi, na što jednostavniji način prikazati kako izgleda ciklus javne nabave u praksi. Može se reći da se isti, sa svim dosadašnjim izmjenama odvija u više faza pa će se na seminaru obraditi svaka faza po ključnim koracima što će, osim teoretskog dijela, obuhvaćati i prikaze kroz EOJN RH te primjenu iz prakse. Određene točke iz programa seminara također će biti popraćene primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen svim početnicima predstavnika naručitelja i ponuditelja, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.)

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. dan - 16.7.2020.

 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
  • Uloga stručnog povjerenstva kod pripreme i provedbe postupka
 • Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s prikazom na praktičnim primjerima
 • Priprema postupka javne nabave
  • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja - kreiranje i objava izvješća o provedenom savjetovanju – prikaz kroz EOJN
 • Izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnici, podjela predmeta nabave na grupe)
 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
  • Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD obrazac
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva - naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora - ponuditelji/natjecatelji

Prijava samo za 1. dan

II. dan - 17.7.2020.

 • Ponuda
  • Oblik i sadržaj
  • Izrada i dostava ponuda i dokumenata uz ponudu elektroničkim putem, upiti i pojašnjenja
  • E - komunikacija naručitelja i ponuditelja
  • Zaprimanje i otvaranje e-ponuda
  • Postupak pregleda i ocjene ponuda
  • Načela javne nabave - značaj i primjena u praksi
  • Provjera preliminarnih dokaza navedenih u ESPD-u
  • Primjena instituta iz članka 263. i 293. ZJN-a
  • Dohvat dokaza iz registara i evidencija u EOJN RH: za pravne i fizičke osobe, za strane državljane, za strane podružnice
  • Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • Odluke naručitelja (vrste odluka, rok mirovanja, učinak odluka)
 • e-Certis - Traženje ažuriranih popratnih dokumenata
  • Elektronski prikaz rada u sustavu
 • e-Žalba
  • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave
  • Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
  • Tko ima pravo na žalbu
  • Kako odrediti tko ima pravni interes za dobivanje ugovora javne nabave ili OS-a
 • Jednostavna nabava i Ogledni primjerak općeg akta

Prijava samo za 2.dan

Vrijeme

četvrtak i petak, 16. i 17.7.2020. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Westin

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.