Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Seminar: Izrada studije izvodljivosti

Predavač

stručnjaci Mape znanja

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Svrha seminara je pomoći polaznicima da pripreme najvažniji dokument potreban za prijavu infrastrukturnih i drugih većih projekata – studiju izvodljivosti (Feasibility study). Predstaviti sadržaj studije izvodljivosti kao ključnog dokumenta za pripremu projekata veće vrijednosti koji će se financirati iz EU fondova, kao i onih koji će se financirati iz drugih izvora.

Namjena

S obzirom sa će na seminaru naučiti osnove izrade studije izvodljivosti, seminar je namijenjen svima koji planiraju aplicirati za EU sredstva - vlasnicima i direktorima tvrtki, poslovnim savjetnicima i konzultantima, te svim ostalim zainteresiranim.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, vježbe u grupi, prezentacija studije izvodljivosti na konkretnim primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Europska unija - Europa 2020.
 • Regionalna politika u razdoblju 2014.-2020.
 • ESI fondovi u RH u razdoblju 2014.-2020.
 • Informacije o novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027.
 • Kako prepoznati uspješno korištenje ESI fondova?
 • Što je Studija izvodljivosti?
 • Kako, tko i kada izrađuje studiju izvodljivosti?
 • Svrha studije izvodljivosti
 • Komponente
 • Sadržaj studije izvodljivosti
 • Socio-ekonomski okvir

Vrijeme

četvrtak, 18.6.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Westin

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.