Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Razvoj menadžera: Efikasna komunikacija i interpersonalne vještine

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Iz programa seminara

Efikasna komunikacija i interpersonalne vještine, III. modul:

 • Vještine efikasne komunikacije
 • Rješavanje konflikata i teških situacija
 • Dinamika timskih i međuljudskih odnosa u organizaciji
 • Timske disfunkcije - dijagnostika i prevladavanje

Ciljevi treninga:

 • Usvojiti vještinu efikasne komunikacije s kolegama i podređenima - autentična komunikacija
 • Ukazati na specifičnosti komunikacije s nadređenim osobama
 • Usvojiti i uvježbati komunikaciju u konfliktnim i emocionalno zahtjevnim situacijama
 • Razumjeti dinamiku i zakonitost rada u timu
 • Razumjeti specifičnost vođenja tima
 • Usvojiti vještinu vođenja tima
 • Usvojiti vještinu dijagnosticiranja i prevladavanja timskih disfunkcija

Vrijeme

četvrtak i petak, 25. i 26.10.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

3000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.