Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Radno pravo za managere

Predavač

Larisa Silvija Marić, Dejan Stajčić

Svrha seminara

Kao direktor firme ili nositelj neke od managerskih pozicija unutar firme, na vama leže mnoge odgovornosti. Na svakodnevnoj bazi morate donositi odluke kojima utječete na položaj svojih podređenih i budućnost svog businessa.

Vaš zadatak nije samo reprezentacija firme prema trećima, već i upravljanje ljudskim resursima unutar firme, što je često naporan i kompliciran zadatak zbog kojeg gubite dragocjeno vrijeme. S vremena na vrijeme stječete dojam da neki od vaših radnika zloupotrebljavaju svoja prava i niste sigurni kako da se postavite, a da pritom s jedne strane u potpunosti poštujete zakon, a s druge strane maksimalno zaštitite svoju firmu. Isto tako, postoje situacije u kojima radnik ne ispunjava vaša očekivanja po pitanju željenog radnog učinka, ili pak unatoč zadovoljavajućim rezultatima na indirektan način postupa suprotno vašoj poslovnoj politici (stvaranje neugodne radne atmosfere, izazivanje svađa, negativni utjecaj na kolege i sl. – situacije koje je teško konkretno opisati, a imaju nepoželjan efekt na posao).

Uz to, vaša pozicija možda vam je donekle nejasna, jer ste s jedne strane radnik, a s druge strane i nadređeni, što znači da u istom trenutku snosite bitno više odgovornosti nego Vaše kolege.

Na ovom seminaru upoznat ćete se s pravilima i praksom koja se odnosi na menadžerske ugovore, obveze i prava menadžera (i direktora), radno pravo te dosege prava radnika sa bogatom sudskom praksom. Jednostavnim jezikom i uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja i izlaganja realnih nedoumica, na ovom seminaru će se analizirati Vaše pravne mogućnosti, prava i obveze. 

Namjena

Seminar je namjenjen pravnim osobama - trgovcima, obrtnicima, poduzetnicima, managerima.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, pitanja i odgovori.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Kako spriječiti zloupotrebe prava i kako postupiti ako se dogode (zloupotreba bolovanja, prijevare radi dobivanja veće naknade za prijevoz na posao i s posla, prijevara na putnim nalozima i sl.)
  • Primjeri kršenja obveza iz radnog odnosa (kašnjenje na posao, raniji odlazak s posla, predugo korištenje stanke, nepostupanje prema nalogu poslodavca ili nadređene osobe, krađa robe, inventara ili podataka, nanošenje štete ugledu poslodavca, neprimjereno i neprihvatljivo ponašanje na radnom mjestu, odavanje poslovne tajne itd.)
  • Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem (u kojim slučajevima postoji zakonska zabrana natjecanja, primjeri ugovorne zabrane natjecanja, koja su prava poslodavca ako radnik postupa protivno zabrani, prava radnika u slučaju ugovorne zabrane natjecanja)
  • Manager kao osoba koja odlučuje o pravima radnika i mjere koje može poduzeti protiv neproduktivnih radnika (Zakon o radu: opomena pred otkaz (postupak i značenje opomene); otkazivanje ugovora o radu: redoviti otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu; mogućnost sporazumnog prestanka ugovora o radu)
  • Pravilnik o radu i drugi akti poslodavca (koje korisne odredbe poslodavac može staviti u njih, a kako bi postupanje prema neproduktivnim radnicima bilo što više olakšano - odredbe o dostavi opomena i otkaza, odredbe o naknadi štete i sl.)
  • Diskriminacija i uznemiravanje na poslu (zabrana diskriminacije i iznimke od zabrane diskriminacije, izravna i neizravna diskriminacija, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, postupak poslodavca u slučaju mobbinga i mjere koje može poduzeti, pravo radnika na prekid rada uz naknadu u slučaju uznemiravanja, posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
  • Radni sporovi u praksi (detaljan prikaz razloga zbog kojih dolazi do radnih sporova i sudska praksa; konkretna iskustva iz prakse – koliko sporovi traju, koliko koštaju i kakav ishod stranke u parnici mogu očekivati)
  • Managerski ugovori i status managera (sadržaj i posebnosti ugovora, razlike prema klasičnom ugovoru o radu, detaljan opis statusa managera, materijalne pogodnosti statusa managera, odgovornost managera, otpremnine u managerskim ugovorima)
  • Lakši i teži prekršaji poslodavaca (na što sve manageri i poslodavci moraju paziti u poslovanju kako bi izbjegli plaćanje visokih novčanih kazni)

Vrijeme

srijeda, 16.12.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.