Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Računovodstvo i financije za nefinancijaše

Predavač

Goran Luburić, Predrag Čudina

Svrha seminara

Svrha seminara je upoznati osobe koje nisu direktno uključene u financijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz ne-financijskih odjela unutar poduzeća) u osnovne koncepte računovodstva (tzv. pogled unazad) i financija (tzv. pogled unaprijed).

Svrha seminara je omogućiti polaznicima jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar poduzeća o uzročno-posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima računovodstva i financija, kao i osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije/analizu poslovne uspješnosti poduzeća, potencijalnih investicija i mogućih efekata na likvidnost/solventnost poduzeća.

Namjena

Seminar je namijenjen izvršnim (top) menadžerima, menadžerima iz nefinancijskih odjela koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u financijama koji želi steći uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija i računovodstva, vlasnicima trgovačkih društava i samostalnim poduzetnicima.

Način realizacije

Predavanje u dvije cjeline (1. cjelina: računovodstvo, 2. cjelina: poslovne financije) s primjerima i vježbama, PPT materijali, diskusija

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Računovodstvena i bilančna ravnoteža
 • Poslovne promjene
 • Sredstva - imovina, osnovna, obrtna
 • Obaveze - kratkoročne, dugoročne
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Princip vremenskog razgraničenja
 • Amortizacija i metode obračuna amortizacije
 • Trgovina i nabavna vrijednost prodane robe
 • Upravljanje obrtnim kapitalom
 • Operativni ciklus gotovine - financijski pokazatelji
 • Analiza bilance
 • Kako čitati i razumjeti bilancu stanja, račun dobiti i gubitka? što je izvještaj o novčanom tijeku?
 • Izračunati i objasniti operativni, financijski, investicijski i slobodni novčani tijek kompanije
 • Metode vođenja zaliha (fifo, lifo, prosječne cijene)
 • Tokovi gotovine i indirektna metoda određivanja neto priljeva gotovine
 • Koji su obvezni doprinosi koje poduzeće plaća?
 • Leasing
 • Što treba znati o oporezivanju PDV- om, porezu na dobit i porezu na dohodak?
 • Koji su porezni efekti troškova reprezentacije i troškova osobnih automobila?
 • Koje porezne evidencije je potrebno obvezno voditi?
 • Terminologija poslovnih financija
 • Budžetiranje kapitala
 • Vremenska vrijednost novca
 • Financiranje poslovanja
 • Upravljanje potraživanjima, factoring
 • Financijska interpretacija računa dobiti / gubitka, bilance i analiza financijskih izvještaja - izračun i interpretacija financijskih pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
 • Prijelomne točke dobiti i novčanog toka
 • Obračun plaće, amortizacija dugotrajne imovine
 • Investicijski plan – sastavljanje, metode projekcije, stress testovi,
 • Procjena izvedivosti/isplativosti investicijskog plana

Vrijeme

četvrtak, 22.2.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.