Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Psihologija prodaje - proaktivan pristup klijentu

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Mnogo ljudi radi u prodaji no malo ljudi je proaktivno u prodaji. Proaktivnost znači kreirati svoj optimalni prodajni pristup klijentu koji obuhvaća vlastitu individualnost i kreativna rješenja za prodajne izazove. Kreiranje vlastitog individualnog prodajnog sistema je zanimljivo i izazovno. Biti proaktivan znači izlazak iz okvira vlastite ugode. Što je to što razdvaja dobre od najboljih i koje navike čine razliku? Proaktivnost obuhvaća stav da su neuspjesi, nepoznanice, izazovi i razne situacije s kojima se susrećemo u radu s ljudima prilika za učenje i osobni rast. Proaktivnost daje vedar pristup životu, izazovima i prodaji. Proaktivnost u prodaji ne znači samo aktivnu pripremu za različite (ne)predviđene situacije već i razvoj vlastite prodajne vizije. Biti proaktivan svakako zahtjeva napor no daje obilat plod.

Svrha seminara je raditi na promjeni stava prema poslu i prodaji, dizanju vlastitog prodajnog stila na viši nivo, priprema za nošenje s teškim situacijama i potencijalnim izazovima.

Ovim seminarom želimo ponudite nešto drugačiji pristup prodaji od klasičnog pristupa koraka prodajnih razgovora. Ovaj pristup koji nudimo je osobni pristup koji ulazi u srž uvjerenja zbog kojih nismo uspješni u vlastitom poslu. Seminar je zamišljen kao prodajni coaching gdje će svaka osoba dobiti priliku individualnog rada i feedbacka sa psihologom.

Prodaja može biti izazov za mlade djelatnike koji tek počinju s radom i možda osjećaju strah od odbijanja, neuspjeha, strah da će pružiti krivu informaciju ili osjećaj da su nametljivi. Također postoje uvjerenja „kako se nešto treba raditi“ bez preispitivanja može li to drugačije?

Prodaja može biti i izazov i za iskusne djelatnike koji su osjetili zasićenje rada ili ne vjeruju da se može premostiti neka barijera u radu jer je oni kroz godine sami nisu premostili. Prodaja je izazov kako za mlade tako i za starije  generacije - radilo se o prodaji na šalteru ili dogovorenim sastancima, zvanju akvizicijskih lista klijenata, prodaji i ponudi proizvoda, dogovaranju sastanaka, rješavanju reklamacija ili ostvarenju targeta prodaje. Rad u prodaji čovjeka tjera na razmišljanje, preispitivanje i razvoj.

Namjena

Seminar je namijenjen svim osobama koje rade u prodaji i žele razumjeti psihologiju uspjeha, psihologiju kupca i psihologiju prodaje.

Način realizacije

Predavanje s Powerpoint prezentacijom, vježbe u grupi i jako puno individualnog rada.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Razvoj moje prodajne vizije
 • 3 prodajne snage  - kreiranje rečenica osobne snage
 • Razvoj vlastitih zlatnih pravila za uspjeh
 • Nošenje s emocijama u prodaji
 • Priprema za potencijalne scenarije
 • Suosjećanje s vlastitim strahovima
 • Postavljanje i praćenje vlastitih ciljeva
 • Analiza prodajnog kalendara
 • Kako postupiti iza odgovora „NE“?
 • Usvojiti strategiju savezništva i poslovnog konzultanta - staviti se u ulogu dostojanstva prilikom prvog kontakta
 • Naučiti važnost korištenja vlastitog Imena i Prezimena
 • Naučiti postavljati otvorena i zatvorena pitanja
 • Naučiti parafrazirati
 • Naučiti pozitivizirati klijente i ohrabriti za kupnju
 • Naučiti tehniku „problem – rješenje“ i „osobnu priču“
 • Kako zatvoriti prodajni razgovor?
 • Kako dobiti priliku prezentirati proizvod bez nametanja?
 • Kako raditi s „teškim klijentima“?
 • Kako koristiti logiku „samo pričamo“?
 • Kako postavljati otvorena pitanja i pobuditi interes?

Vrijeme

četvrtak, 22.10.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.