Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Primjena FIDIC ugovora

Predavač

Vladimir Skendrović

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

FIDIC Opći uvjeti ugovora trenutno su najčešći, ako ne i jedini, prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u Hrvatskoj. U posljednjih desetak i više godina uvedeni su u široku primjenu u projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih organizacija (razvojnih banaka) te projekata sufinanciranih sredstvima pred-pristupnih fondova.  Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je stekla pravo korištenja kohezijskih i strukturnih fondova za sufinanciranje projekata. Na infrastrukturnim projektima sufinanciranim od EU redovito se koriste ugovori prema modelu FIDIC. Neke javne tvrtke i ustanove usvojile su FIDIC Opće uvjete ugovora i u tzv. domaćim javnim investicijama. Također, FIDIC Opći uvjeti ugovaranja danas postaju gotovo redovito korišten standard i u privatno financiranim projektima.

FIDIC-ova serija općih uvjeta ugovora iz 1999. sadrži osam modela namijenjenih za razne svrhe. Neki od tih modela su u širokoj primjeni u Hrvatskoj, dok su neki drugi manje poznati.

Potreban je širok opseg znanja i znatno iskustvo kako bi se složeni FIDIC Opći uvjeti ugovora prilagodili našem pravnom okviru i uspješno proveli u praksi. U ovom seminaru polaznici će se upoznati s najvažnijim modelima FIDIC-ovih Općih uvjeta ugovora (Crvena knjiga, Žuta knjiga, Srebrna knjiga i Bijela knjiga), prilagodbom tih općih uvjeta našim propisima i praksi, provedbi ugovora i načinima rješavanja sporova. 

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega osobama koje pripremaju dokumentaciju za nadmetanje s ugovorom na temelju FIDIC-ovog modela, voditeljima projekata, izvođačima i nadzornim inženjerima te svima zainteresiranima.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Pravni okvir za ugovore u graditeljstvu

 • Izvori prava za ugovore
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Drugi propisi

II. Opći uvjeti ugovora FIDIC

 • Dokumenti koje izdaje FIDIC
 • Karakteristike i struktura ugovora po modelu FIDIC
 • Primjena i prilagodba u Hrvatskoj

III. Modeli FIDIC općih uvjeta ugovora

 • Crvena knjiga
 • Žuta knjiga
 • Srebrna i bijela knjiga

IV. Odredbe ugovora FIDIC

 • Uloga i ovlaštenja Inženjera
 • Cijena, izmjene, testovi, preuzimanje, obračun
 • Administracija ugovora

V. Potraživanja

 • Potraživanja naručitelja
 • Potraživanja izvođača
 • Procedure

VI. Rješavanje sporova

 • Uzroci sporova
 • Vijeće za rješavanje sporova i arbitraža
 • Primjeri iz prakse

Vrijeme

srijeda, 5.10.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)