Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Primjena Excela u poslovanju

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Želite unaprijediti korištenje Excela za poboljšanje kvalitete obavljanja svakodnevnih zadataka i poslova?

Excel danas predstavlja jedan od najbitnijih alata u svakodnevnom radu u svim područjima poslovanja (financije, računovodstvo, administracija, prodaja, marketing i dr.).

Excel predstavlja odličan analitički alat za poslovanje i pruža mnoge mogućnosti koje mogu olakšati svakodnevne poslove. Mogućnosti korištenja Excela su brojne. Mnoge organizacije koriste Excel za upravljanje proračunom, poslovno planiranje, evidenciju kupaca, analizu prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl.

Na seminaru će biti predstavljeni praktični savjeti za naprednu primjenu Excela u poslovanju. Na seminaru ćete naučiti kako olakšati svakodnevni posao pomoću Excela. Upravljanje s dugim popisima podataka, izrada proračuna, obračun putnog naloga, izrada računa, analiza poslovanja i mnoge druge svakodnevne poslove možete brzo i jednostavno automatizirati pomoću Excel-a.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je osnovno poznavanje Excela. Ovaj seminar pokazat će da korištenje određenih naprednih mogućnosti u Excelu ne moraju biti komplicirane da bi se ostvarile značajne uštede u vremenu. Na seminaru će svi polaznici dobiti gotove modele za praktičnu primjenu na računalu. Za svakog sudionika osigurano je računalo.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji primjenjuju Excel u svakodnevnom poslovanju: menadžerima, osobama u računovodstvu, financijama, prodaji, marketingu i administraciji i ostalim zainteresiranima koji žele podići kvalitetu svog rada i usput uštedjeti vrijeme kod obavljanja svakodnevnih poslova.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik za primjenu Excela u poslovanju, gotovi modeli za direktnu primjenu u praksi.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Primjena jedne od najkorisnijih funkcija u Excelu u praksi (VLOOKUP funkcija)
 • Kako spriječiti pogrešne unose podataka formiranjem liste za odabir (Data Validation)?
 • Upotreba Pivot tablica (zaokretne tablice), najmoćnijeg alata za analizu
 • Povezivanje Word-a, Power Point-a i Excel-a
 • Izračun financijskih pokazatelja poslovanja
 • Kako uspješno upravljati s dugim popisima podataka: funkcije filtriranja i sortiranja?
 • Upotreba naredbe Traženje rješenja (Goal Seek)
 • Korisni trikovi u Excelu
 • Korisne prečice (Shortcuts) u Excelu
 • Koje svakodnevne evidencije možete voditi u Excelu?
 • Gotovi modeli za praktičnu primjenu

Vrijeme

četvrtak, 29.10.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.