Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Pravo za nepravnike - Ugovori u praksi

Svrha seminara

Sudionici seminara će steći temeljna znanja o  specifičnostima pojedinih vrsta ugovora, računanju rokova, učincima ugovora, sredstvima pojačanja pozicije vjerovnika u obveznom odnosu, pravu na popravljanje štete, ograničenju i isključenju odgovornosti te kako tumačiti i izraditi pojedine vrste ugovora. Sudionici će biti upoznati s najvažnijim odredbama Zakona o obveznim odnosima, a cjeline seminara potkrijepljene su praktičnim primjerima ugovora iz poslovne prakse.

Namjena

Seminar / radionica je namijenjen vlasnicima i članovima uprava manjih trgovačkih društava, managerima, obrtnicima, knjigovodstvenim servisima i svima drugima koji se u svakodnevnom praktičnom radu susreću s problematikom ugovornih odnosa.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri ugovora, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Ugovorne obveze - pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu      
 • Instituti pojačanja obvenopravnog odnosa - stvarno i osobno pojačanje
 • Promjene u obveznopravnom odnosu
 • Djelovanje ugovora
 • Prestanak obveznopravnog odnosa
 • Ugovori o prijenosu stvari i prava
 • Ugovori o korištenju i uporabi stvari
 • Ugovori o uslugama, ugovor o ortaštvu
 • Odgovornost za štetu - pojam, pretpostavke odgovornosti
 • Vrste odgovornosti za štetu
 • Popravljanje štete 
 • Posebni ugovori:
 • Ugovor o kupoprodaji 
 • Ugovor o donaciji
 • Ugovor o darovanju
 • Ugovor o cesiji (ustupu tražbine)
 • Ugovor o asignaciji
 • Ugovor o prijeboju potraživanja
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o najmu
 • Ugovor o zajmu
 •  Ugovor o djelu
 • Ugovor o građenju
 • Ugovor o isporuci i montaži opreme
 • Ugovor o popravku i održavanju
 • Ugovor o poslovnoj suradnji
 • Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
 • Ugovor o izradi i predaji autorskog djela po naružbi
 • Ugovor o osnivanju založnog prava 
 • Ugovor o arbitraži

Vrijeme

četvrtak, 7.11.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.