Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Poticaji za zapošljavanje

Predavač

Viktorija Rončević

Svrha seminara

Planirate zapošljavanje novih djelatnika? Željeli biste osobama bez radnog iskustva pružiti stručno osposobljavanje? Razmišljate o troškovima takvih pothvata i načinima kako ih smanjiti? Otvorite Mapu znanja i na poludnevnom seminaru saznajte sve o mogućnostima pribavljanja bespovratnih sredstava koja su u okviru državnog proračuna rezervirana za mjere poticanja zapošljavanja. Što ćete naučiti?

• Što su mjere aktivne politike zapošljavanja i tko ih provodi

• Koji paketi mjera postoje i kome su namijenjeni

• Koji su koraci do pribavljanja poticaja i potpora za zapošljavanje

• Kakva prava i obveze preuzimaju poslodavci, a kakve subvencionirani zaposlenici

• Kako pripremiti dokumentaciju - obrasci i primjeri

Mjerama aktivne politike zapošljavanja podupire se prelazak nezaposlenih osoba u svijet rada kroz obrazovanje i usavršavanje, stjecanja radnog iskustva na radnom mjestu, kroz javne radove, potpore za zapošljavanje određenih skupina nezaposlenih osoba ili kroz poticanje samozapošljavanja. Znanje stečeno na ovom seminaru vrlo ćete lako i brzo moći upotrijebiti za unaprjeđenje svojega poslovanja i pridobivanje bespovratnih sredstava iz programa za poticanje zapošljavanja u iznosima koji kod pojedinih mjera dosežu i više od 50.000 kuna. Saznat ćete s kojom dokumentacijom ćete se susresti prilikom procedure pribavljanja poticaja te dobiti upute o tome kako kreirati dokumente koje poslodavci koji sudjeluju u mjerama trebaju sami pripremiti. Cilj je ovog seminara polaznicima pružiti konkretne informacije i praktične savjete o tome kako koristiti mjere za poticanje zapošljavanja te zaposliti ili stručno osposobiti nove djelatnike, a pritom i uštedjeti na troškovima poslovanja.

Namjena

Seminar je namijenjen potencijalnim poslodavcima - poduzetnicima, obrtnicima, organizacijama civilnoga društva, zadrugama i drugim pravnim osobama.

Način realizacije

Seminar se sastoji od prezentacije i predavanja uz razgovor sa sudionicima, analize natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i praktičnog prikaza pojedinih dokumenta.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

Mjere aktivne politike zapošljavanja

 • Zakonodavni okvir
 • Paketi mjera
 • Visina potpora
 • Definicija poslodavca, kriteriji i uvjeti za prijavu
 • Kriteriji i uvjeti za kandidata za subvencionirano zapošljavanje

Procedura prijave - korak po korak

 • Gdje se prijaviti?
 • Predaja zahtjeva za dodjelu potpore
 • Dokumentacija za pojedine skupine mjera
 • Postupak odobravanja zahtjeva za dodjelu sredstava potpore

Ugovaranje

 • Ugovorne obveze poslodavca/zaposlenika
 • Dodatne fiskalne olakšice za poslodavce
 • Praktični primjeri ugovora i dokumentacije - Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad, Program stručnog osposobljavanja, Obrazac JOPPD

Vrijeme

četvrtak, 16.6.2016. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

990,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.