Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Porezni aspekti za javne bilježnike i odvjetnike

Svrha seminara

Poduzetnici će  se upoznati sa poreznim položajem obavljanja odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti, upisa u registar poreznih obveznika, obveznog vođenja poslovnih knjiga i evidencija, propisanih elemenata računa, prednosti i nedostataka vođenja obrta ili trgovačkog društva. Kakav je položaj odvjetnika i javnih bilježnika u sustavu PDV-a, značenje ostvarenog prometa na žr pri utvrđivanju porezne osnovice, prolazne stavke.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima i javnim bilježnicima koji obavljaju registriranu djelatnost slobodnih zanimanja, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak, knjigovodstvenim servisima, te svima koji se bave računovodstvenom strukom.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

 • posebnosti u obavljanje odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti te izmijenjeni zakonskim propisi  od 1.3.2012.
 • prijava u registar poreznih obveznika i obveznika PDV-a,
 • elektroničko dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu i poslovanje s eračunima
 • vrste poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u 2012. (Obrasci knjiga KPI, KP, DI, evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog materijala i opreme),
 • evidentiranje poslovnih primitaka i poslovnih izdataka po načelu blagajne te vrste izdataka koji se porezno ne  mogu priznati,
 • porezno priznati izdaci od obavljanja djelatnosti,
 • olakšice pri zapošljavanju vježbenika,
 • izdaci za nabavu automobila na operativni i financijski lizing te odbitak pretporeza kod troškova reprezentacije i osobnih automobila
 • obračun amortizacije dugotrajne imovine i osobnih automobila veće vrijednosti od 400.000,00 kn,
 • zajedničko obavljanje djelatnosti i porezne obveze nositelja,
 • mogućnost i plaćanje gotovim novcem,
 • vođenje obrta ili trgovačkog društva
 • obvezni i dobrovoljni prijelaz obveznika s poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit, sastavljanje početne bilance,
 • iskazivanje PDV-a kod promjene načina oporezivanja, ispravak dobiti na kraju prve godine poslovanja
 • praktičan primjer evidentiranja nekih poslovnih promjena u poslovnim knjigama odvjetnika i javnih bilježnika

Vrijeme

četvrtak, 15.3.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.