Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Porez na dohodak - zakonska određenja i uštede

Svrha seminara

Iako je uvrijeđeno mišljenje da je porez na dohodak jednostavan ili barem najmanje kompliciran, ulazeći u srž problema dolazi se do zaključaka da porez na dohodak krije cijeli niz zamki u koje porezni obveznici upadaju zbog nepoznavanja ili krivog tumačenja zakonskih odredbi. Također, do problema dolazi i zbog nepažnje ili nedostatka vremena što dovodi do neuredne i nevjerodostojne (popratne) dokumentacije.

U okviru ovog seminara, porez na dohodak je obrađen po skupinama odnosno vrstama dohotka, a svakako želimo istaknuti dio koji se odnosi na dohodak koji je u posljednje vrijeme, uslijed povećanja mobilnosti radne snage, dobio na značajnosti.

Uslijed novih zakonskih promjena oporezivanje dohotka proširilo se na nove izvore. S obzirom na navedeno, u dijelu predavanja bit će obrađena mogućnost porezne optimizacije primanja iz raznih izvora dohotka. Drugim riječima, kako platiti manje poreza, a da sve ostane unutar zakonskih okvira.

Poznavanje poreznih propisa i pravilno tumačenje istih je ključni preduvjet kvalitetnog praćenja ali i predviđanja poslovnih događaja. Tijekom seminara imati ćete priliku iz prve ruke vidjeti najčešće pogreške koje se događaju u praksi te koja su stajališta i Mišljenja Porezne uprave po pojedinim pitanjima s kojima se tvrtke svakodnevno susreću.

Namjena

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama,poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, vlasnicima poduzeća, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijski managerima u poduzećima, mali i srednji poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama. Važno je razumjeti da se porez na dohodak odnosi na fizičke osobe, a svako poduzeće ima zaposlenike kojima je potrebno optimizirati primanja. Isto tako, obzirom da se radi o takvoj vrsti poreza, isti se odnosi na svakog pojedinca koji ostvaruje primitke, bilo iz inozemstva ili iz tuzemstva.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz i primjeri najvažnijih zakonskih odrednica, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Osnovni pojmovi i načela kod poreza na dohodak

 • Pojmovi i načela potrebni za razumijevanje i praćenje zakonskih odredbi o dohotku

Ključne izmjene poreza na dohodak i doprinosa od 1.1.2015.

 • Kada i kako moram platiti porez na dohodak od kamata?
 • Oporezivanje kapitalne dobiti za fizičke osobe
 • Novi uvjeti predaje godišnjih poreznih prijava
 • Izmjene poreznih stopa s aspekta Zakona o porezu na dohodak
 • Novine u JOPPD obrascu od 1. siječnja 2015.

Na što paziti kod nesamostalnog rada

 • Općenito o tome što je dohodak od nesamostalnog rada
 • Specifičnosti vezane za obračun dohotka od nesamostalnog rada (najčešće pogreške u praksi)
 • Isplata bivšim zaposlenicima
 • Isplata bonusa zaposlenicima

Dohodak u naravi

 • Općenito o tome što se smatra dohotkom u naravi
 • Kako se određuje neto iznos i pripadajući porezi i doprinosi?
 • Radna odjeća kao plaća u naravi
 • Operativni vs financijski leasing automobila i plaća u naravi
 • Ostali primici kao plaća u naravi (Mišljenja PU)
 • Tips & tricks za plaću u naravi

Neoporezive isplate – na što pripaziti?

 • Što se smatra neoporezivim isplatama?
 • Otpremnine
 • Prigodne nagrade
 • Dnevnice – na što se odnose, što pokrivaju, a što ne
 • Terenski dodatak
 • Isplata u okviru trećeg stupa – prilika koja se ne koristi često
 • Tips & tricks kod neoporezivih isplata

Što je sve drugi dohodak, te opća pravila oporezivanja?

 • Drugi dohodak – izvori i najčešće situacije u praksi
 • Ugovor o djelu vs autorski honorar vs umjetnički honorar
 • Ostali zanimljivi tretmani primanja u okviru drugog dohotka
 • Sportaši – profesionalni i amateri
 • Novinari
 • Nerezidenti
 • Drugi dohodak fizičke osobe koja je u sustavu PDV-a

Dohodak od kapitala

 • Što je to dohodak od kapitala?
 • Dividende i udjeli u dobiti kroz razdoblja
 • Porezna optimizacija primanja ključnih zaposlenika
 • Porezni tretman primitaka od realizacije opcijskih planova iz inozemstva;
 • Bonusi u novcu ili naravi isplaćeni iz inozemstva;
 • Primanja ključnih zaposlenika u okviru ESOP programa.
 • Tips & tricks

Dohodak od imovine

 • Što je dohodak od imovine?
 • Prodaja i ostala otuđenja više od tri nekretnine
 • Dohodak od najma pokretnina i nekretnina
 • Porezna optimizacija ukoliko se prijeđe 230.000 HRK

Izaslani radnici i rad u drugim državama

 • Osnovni pojmovi – uvod u tematiku
 • Određivanje rezidentnosti
 • Socijalni položaj izaslanih radnika (A1)
 • Izaslanje iz RH
 • Izaslanje u RH
 • Rad za inozemnog poslodavca u RH
 • Što je s odlaskom na rad u državu s kojom nemamo Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja?

Vrijeme

četvrtak, 19.2.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.