Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Porez na dodanu vrijednost (PDV) s posebnim osvrtom na presude Europskog suda pravde (ECJ)

Svrha seminara

Iako je trenutno važeći Zakon o PDV-u na snazi gotovo dvije godine, svjedoci smo stalnih promjena zakonskih propisa koje zahtijevaju kontinuiranu edukaciju. Također, postupanje poreznih tijela je od ulaska u EU određenim dijelom regulirano i smjernicama iz EU, odnosno presudama Europskog suda pravde (ECJ) koje su obvezne za primjenu i u RH.

Svrha seminara je upoznati poduzetnike s pravima koja su im dana presudama Europskog suda pravde koje su po svojoj pravnoj snazi iznad nacionalnih zakona te pružaju pravnu zaštitu poduzetnicima. Također, možete saznati u kojim situacijama imate obvezu registriranja u sustav PDV-a drugih zemalja članica EU i kako postupiti u tim situacijama.

Osim isporuka koje se obavljaju u poslovanju s EU, mnogi problemi postoje i u tuzemnom poslovanju (prije svega sa tuzemnim prijenosom porezne obveze), ali i u vezi s isporukama nekretnina prema novim pravilima koja su stupila na snagu 01.01.2015. godine.

Osim navedenog, seminar pruža informacije o obveznom sadržaju računa (valuta, jezik i slično) i o mogućnostima izdavanja elektroničkog računa, te na što treba pripaziti kada se obavlja trgovina s drugim članicama Europske Unije (tzv. „intercommunity trgovina“).

Namjena

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, project managerima, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijskim managerima u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama. Seminar je namijenjen tvrtkama koje poslovanje obavljaju sa zemljama EU, trećim zemljama, ali i onima koji posluju u tuzemstvu. Napomena: Seminar će se nakon prijave sudionika prilagoditi profilu sudionika s obzirom na djelatnost tvrtke iz koje dolaze.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, odluke Europskog suda pravde, mišljenja Porezne uprave i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

PDV u tuzemstvu

 • Tko je porezni obveznik PDV-a?
 • Na što se plaća PDV- predmet oporezivanja?
 • Kada nastaje porezna obveza i pravo na pretporez? – poseban naglasak na mišljenja Ministarstva Financija nasuprot europskoj praksi
 • Kada nastaje pravo na odbitak pretporeza? – poseban osvrt s aspekta presuda ECJ-a u odnosu na račune, obavljanje djelatnosti u poslovne svrhe i slično
 • PDV identifikacijski broj
 • Oslobođenje od PDV-a – s primjerima i mišljenjima iz prakse
 • Isporuke bez naknade – uz osvrt na mišljenja i ECJ presude
 • Izgled računa – elektronski račun; izdaju li se računi u kunama ili eurima, što kada je naknada u eurima?
 • Na koji iznos platiti PDV? – porezna osnovica
 • Ostale posebnosti – članarine, subvencije i slično

PDV na nekretninama

 • Oporezivanje građevina i zemljišta u novom sustavu PDV – pregled izmjena koje su stupile na snagu 1.1.2015.
 • Kada izabrati opcijsko oporezivanje nekretnina?
 • Isporuka usluga vezanih za nekretnine – na što paziti?
 • Tuzemni prijenos porezne obveze
 • Novi obrasci

PDV u poslovanju s EU

 • Mjesto oporezivanja kod isporuke dobara unutar EU B2B, B2C
 • Utjecaj pariteta na PDV kod isporuke dobara
 • Trostrani posao i isporuke u lancu
 • Izvještavanje i prijave- kada nastaje obveza i pravo na pretporez?
 • Mjesto oporezivanja kod isporuke usluga unutar EU B2B, B2C
 • Tko je stvarni primatelj isporuke - kome je potrebno fakturirati?
 • Pruža li se jedna ili više usluga?
 • Izuzeci za mjesto oporezivanja usluga
 • Presude Europskog suda pravde

PDV u poslovanju s trećim zemljama

 • PDV pri izvozu
 • PDV pri uvozu
 • Mjesto oporezivanja usluga
 • Kada prijaviti isporuke iz trećih zemalja?
 • Koje prijave se koriste u poslovanju s trećim zemljama?

Vrijeme

utorak, 21.4.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.