Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

PDV nakon ulaska u EU - Novi zakon o PDV-u

Svrha seminara

Max. broj polaznika: 16

Upoznati poduzetnike sa glavnim promjenama u sustavu oporezivanja, načelima ubiranja poreza na području EU, kako se utvrđuje mjesto oporezivanja usluga, koji je prag stjecanja unutar EU, tko i kako se rade zbirne prijave...

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 15:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

 • glavne izmjene u sustavu oporezivanja
 • načela ubiranja PDV-a na području EU
 • oporezive transakcije
 • stjecanje dobara i prag stjecanja unutar EU - isporuke dobara unutar EU
 • oporezive i oslobođene, privatnim osobama, prag isporuke
 • porezna oslobođenja
 • stope PDV-a unutar EU
 • posebni postupci oporezivanja
 • identifikacija za PDV
 • zbirne prijave PDV-a
 • ciljevi administrativne suradnje i VIES (VAT Information Exchange System)

Vrijeme

četvrtak, 20.6.2013. od 9:00 do 15:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.