Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

PDV - primjena novog zakona o PDV-u nakon ulaska u EU

Svrha seminara

Max broj polaznika: 30

Upoznati poduzetnike sa glavnim promjenama u sustavu oporezivanja, načelima ubiranja poreza na području EU, kako se utvrđuje mjesto oporezivanja usluga, a kako mjesto isporuke dobara, što je izvoz a što uvoz dobara, što je to carinski postupak 42 odnosno 63, koji je prag stjecanja unutar EU, koji su izuzeci od oporezivanja, na koga se odnose oslobođenja, koji su posebni postupci oporezivanja, tko radi i kako se rade zbirne prijave, prijave stjecanje i prijave PDV-a...

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Oporezivi prometi u tuzemstvu – isporuka i stjecanje;
 • Oslobođeni prometi u tuzemstvu; 
 • Isporuke dobara u EU i stjecanje dobara iz EU;
 • Izvoz i uvoz dobara u treće zemlje i treća područja;
 • Praktični primjeri;
 • Inozemne usluge;
 • Posebnosti u turističkoj djelatnosti;
 • Graditeljska djelatnost;
 • Nabava i prodaja motornih vozila i prijave;
 • Praktični primjeri;
 • Prijevozničke usluge;
 • Porezne knjige i evidencije;
 • Prijava i povrat PDV-a – sastavljanje prijave o PDV-u, Prijave stjecanja dobara unutar EU, Zbirne prijave;
 • Na koga se odnose posebnosti u primjeni PDV-a do 31.12.2014.;
 • Praktični primjeri

Vrijeme

utorak, 24.9.2013. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.