Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ovršni zakon – novosti u ovršnopravnom sustavu

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Svrha seminara

Postupak prisilne naplate potraživanja uređen je Ovršnim zakonom koji se od 1996. godine učestalo mijenjao. Izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, donošenjem novih zakona zakonodavac je mijenjao ovršnopravni sustav radi uvođenja novih rješenja kako bi se stvorio još učinkovitiji ovršni postupak, ali i radi zaštite dostojanstva dužnika.

Novim Ovršnim zakonom želi se pojednostaviti provedba ovršnog postupka uz jačanje zaštite dostojanstva ovršenika i smanjiti troškovi postupka. Ujedno se uređuje postojeći sustav ovrhe na temelju vjerodostojne isprave s obzirom na to da se prema sadašnjim odredbama Ovršnog zakona ne omogućava izravno provođenje rješenje o ovrsi koje je doneseno od strane javnog bilježnika u državama članicama Europske unije, imajući u vidu presude suda Europske unije. Slijedom navedenog uvodi se novi ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave koji se stavlja pod nadzor suda (sudska kontrola). Uvođenje sudske kontrole nema za posljedicu ukidanje javnih bilježnika kao povjerenika suda u ovršnim postupcima, iako bi se ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave pokretao podnošenjem prijedloga nadležnom sudu.

Ovršni zakon uvodi elektroničku komunikaciju, uređuju se žalbeni razlozi i definiraju odluke protiv kojih je moguće izjaviti reviziju. Uz navedeno uvode se elektronički obrasci kako bi ovršni postupak bio jasniji, dostupniji i transparentniji za sve stranke i sudionike u ovršnom postupku. U prijedlogu novog Ovršnog zakona sadržane su odredbe kojima je svrha smanjivanje troškova postupka, a predviđena su i poboljšanja odredbi o dostavi.

Zakonom se povećava broj primanja koja su izuzeta od ovrhe, kao što su: božićnica, uskrsnica, regres, jubilarna nagrada, novčane prigodne nagrade za rad, terenski dodatak i drugo. Ujedno je Zakonom propisano da suglasnost kojom se dopušta pljenidba i/ili prijenos plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi pravne učinke. Zakonom se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima i to centralizirana provedba ovrhe na novčanim sredstvima putem Financijske agencije (u daljnjem tekstu: FINA) koja ovrhu provodi pod nadzorom suda u skladu s jedinstvenim redoslijedom (prvenstvenim redom) čime se povećava razina sigurnosti. Ovršnim zakonom ne mijenja se dosadašnje zakonsko uređenje kojim se radi ostvarenja novčane tražbine ovrha ne može provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje s time da se propisuje iznimka da se na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje može provesti ovrha ako sud utvrdi da bi, nakon što se namiri ovrhovoditelj i druge osobe kojima pripada pravo na namirenje prodajom nekretnine, iz ostatka kupovnine ovršenik mogao kupiti nekretninu u kojoj može stanovati sa članovima svojeg kućanstva. Ujedno se odredbama predloženog zakona otklanjanju nedostaci u provedbi elektroničke javne dražbe nekretnina na način da se poboljšava i olakšava postupak prodaje nekretnina.

Na seminaru će se obraditi sve promjene u ovršnopravnom sustavu kao i postupak prisilne naplate potraživanja i postupak provedbe ovrhe na nekretninama kao i problemi s kojima se susrećemo u praksi.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, te svim fizičkim i pravnim osobama

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom

Iz programa seminara

I. Ovrha na temelju vjerodostojne isprava

  • Pokretanje ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave
  • Predmeti na kojima ovrha nije dopuštana
  • Postupanje suda povodom žalbe i prigovora
  • Troškovi postupka

II. Ovršne i vjerodostojne isprave

  • Predlaganje i određivanje ovrhe
  • Postupanje javnog bilježnika povodom prijedloga za ovrhu
  • Žalba protiv rješenja o ovrsi
  • Prigovor treće osobe
  • Provedba ovrhe

III. Ovrha radi naplate novčane tražbine

  • Ograničenje ovrhe na nekretnini
  • Ograničenje ovrhe na pokretninama
  • Ograničenja ovrhe na primanjima dužnika

IV. Ovrha na nekretninama

  • Nekretnina kao predmet ovrhe
  • Nedopuštenost ovrhe na nekretnini
  • Zabilježba ovrhe
  • Utvrđivanje vrijednosti nekretnine
  • Prodaja nekretnine (način prodaje)
  • Namirenje vjerovnika

V. Ovrha na pokretninama

  • Pljenidba i procjena pokretnina
  • Predmet pljenidbe
  • Procjena pokretnina
  • Prodaja pokretnina
  • Komisiona prodaja
  • Namirenje vjerovnika

VI. Ovrha na novčanoj tražbini

  • Opseg ovrhe
  • Izravna naplata

VII. Osiguranje tražbina

Vrijeme

četvrtak, 19.12.2019. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.