Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ovršni postupak u praksi - pregled novina u Ovršnom zakonu

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20

Ovršni zakon koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. zajedno s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine broj 112/12), nedavno je izmijenjen i dopunjen novim zakonskim rješenjima, kojima je cilj, prema navodima predlagatelja, pojednostavljenje, ubrzanje i povećanje učinkovitosti ovršnog postupka unutar zakonodavnog okvira koji je postavio ranije doneseni Ovršni zakon (Narodne novine broj 112/12 i 25/13), uz istovremenu jaču zaštitu osobe i dostojanstva ovršenika.

Na koji način postići cilj koji su predlagatelj i zakonodavac definirali kod donošenja novih izmjena i dopuna Ovršnog zakona, kako tumačiti odredbe novog zakona te postići efikasnost vođenja ovršnog postupka tako da se vjerovniku osigura da svoje potraživanje ostvari što brže i sa što manje troškova, s jedne strane, a da se pritom pazi na dostojanstvo dužnika, provođenjem ovrhe na način koji će za njega biti što manje nepovoljan, izložit će na ovom seminaru suci općinskog suda, kao stvarno nadležnog suda za provođenje ovršnog postupka, koji se neposredno susreću s najčešćim problemima koji se javljaju u praksi.

Cilj seminara je izložiti i raspraviti uvjete za pravilno pokretanje i vođenje odgovarajuće vrste ovršnog postupka kako bi se osigurala ekonomičnost i efikasnost postupka, racionaliziralo postupanje sudova, uz istovremeno osiguranje zaštite ovršenika od mogućih neželjenih posljedica ovršnog postupka.

Sudionici seminara upoznat će se s novinama koje se uvode u ovršni postupak, upravo radi efikasnosti vođenja ovršnog postupka i poznavanja svojih prava i obveza u tom postupku, i to kako u odnosu na predlaganje i provođenje ovrhe na novčanoj tražbini (na plaći, po računu ovršenika i drugo), tako i predlaganje i provođenje ovrhe na nekretninama, koje s ranijim zakonskim rješenjima koja su uvedena novim Ovršnim zakonom predstavljaju značajne novine u ovršnom sustavu Republike Hrvatske.

Na seminaru će biti stavljen naglasak na nove mehanizme koji su zakonom uvedeni u ovim vrstama ovrhe, posebno postupak izravne naplate novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca, te postupak provedbe ovrhe na nekretninama, a odnose se na sudjelovanje Financijske agencije u provedbi ovih vrsta ovrhe. 

Namjena

Seminar je namijenjen punomoćnicima javnih poduzeća, upravama trgovačkih društava i punomoćnicima trgovačkih društava, te svim fizičkim i pravnim osobama koje su punomoćnici u sudskim postupcima kao i osobama koje su stranke u ovršnom postupku.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz i analiza primjera prijedloga za ovrhu, odluka suda i relevantne sudske prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Pokretanje postupka, predlaganje i određivanje ovrhe
 • Sredstva i predmet ovrhe
 • Pravni lijekovi stranaka protiv rješenja o ovrsi
 • Odgoda, obustava i dovršetak ovrhe
 • Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika
 • Izuzimanje od ovrhe i ograničenje ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
 • Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca
 • Osnove za plaćanje i način izvršenja osnova za plaćanje
 • Pravna sredstva u postupku izravne naplate
 • Posebne odredbe o naplati tražbina radnika utvrđenih u bruto iznosu
 • Ovrha na nekretninama

Vrijeme

četvrtak, 4.9.2014. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

990,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.