Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Otvoreni postupak javne nabave radova

Predavač

Marina Splivalo

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0211.

Priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave radova često je kompliciranija od postupaka javne nabave robe i usluga. Javni naručitelji susreću se s teškoćama prilikom pripreme dokumentacije o nabavi, točnije određivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, kao i kriterija za odabir ponude, a loše pripremljena dokumentacija, kao i propusti prilikom pregleda i ocjene ponuda rezultiraju žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Ujedno, javni naručitelji koji provode postupke nabave radova sufinancirane iz fondova EU čestu se susreću s utvrđenim nepravilnostima i financijskim korekcijama.

Kako bi se izbjegle štetne posljedice žalbenih postupaka i utvrđenih nepravilnosti javni naručitelji moraju dobro poznavati propise o javnoj nabavi te njihovu primjenu u praksi. Na seminaru će biti govora općenito o pripremi i provedbi otvorenog postupka javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN (120/06; dalje: ZJN 2016) i primjenjivim podzakonskim propisima, međutim naglasak je na izlaganju onih pravila čije kršenje najčešće dovodi do pokretanja žalbenih postupaka, kao i utvrđenja nepravilnosti u onim ugovorima o nabavi radova koji su sufinancirani bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Dodatno, kako se danas velik broj građevinskih projekta, posebice infrastrukturnih projekata, provodi sukladno FIDIC modelu ugovora na seminaru će se ujedno izložiti priprema ugovora o nabavi kod takvog ugovaranja, s naglaskom na pripremu posebnih uvjeta ugovora koja je nužna kako bi se FIDIC Opći uvjeti ugovora (prvo izdanje 1999.; Crvena i Žuta knjiga) prilagodili zahtjevima ZJN 2016 i hrvatskog materijalnog prava. Ujedno će se izložiti aktualna praksa DKOM-a koja se odnosi na pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave radova.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je naučiti kako što ispravnije i učinkovitije provesti otvoreni postupak javne nabave radova.

Namjena

Seminar je primarno namijenjen javnim naručiteljima koji provode otvorene postupke javne nabave radova, uključivo onim naručiteljima koji sklapaju ugovore o nabavi prema FIDIC modelu ugovora i čiji su ugovori sufinancirani bespovratnim sredstvima EU, ali i svima onima koji žele nešto više znati o pripremi i provedbi otvorenog postupka javne nabave radova.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

I. Priprema otvorenog postupka javne nabave radova (I. dio)

 • Određivanje predmeta nabave
 • Priprema tehničkih specifikacija
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Praksa DKOM i primjeri nepravilnosti

II. Priprema otvorenog postupka javne nabave radova (II. dio)

 • Određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta
 • Određivanje kriterija za odabir ponude
 • Priprema ugovornih uvjeta kod FIDIC modela ugovora
 • Praksa DKOM i primjeri nepravilnosti

III. Provedba postupka

 • Odluke naručitelja i mjerodavni rokovi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Korištenje instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponude
 • Praksa DKOM i primjeri nepravilnosti

IV. Ugovor o javnoj nabavi

 • Izvršenje ugovora
 • Izmjene ugovora sukladno ZJN 2016
 • Primjeri nedopuštenih izmjena ugovora

V. Pravna zaštita

 • Stranke žalbenog postupka
 • Pravila dokazivanja
 • Bitne povrede
 • Izjavljivanje žalbe i rokovi
 • Postupanje DKOM-a

Vrijeme

četvrtak, 4.7.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.