Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Osnove grafičkog dizajna za neprofesionalce - Sam svoj dizajner

Svrha seminara

Ljudska komunikacija temelji se na prenošenju poruka i težnji njihova pojednostavljivanja. Svrha je dizajna da se na što jednostavniji, brži i efikasniji način prenese poruku što većem broju ljudi u što kraćem vremenu, na što više mjesta.

Svi mi gotovo svakodnevno nešto dizajniramo i vizualna pismenost je od izuzetne važnosti za svakog poslovnog čovjeka. Suprotno uvriježenom mišljenju sam proces dizajniranja više je intuitivan nego racionalan i može se naučiti. Ovaj seminar nas neće pretvoriti u vrhunske dizajnere ali će nas naučiti nekim temeljnim pravilima struke i olakšat će nam komunikaciju s dizajnerima.

Kroz pet tema polaznike ćemo upoznati s važnošću dizajna i glavnim karakteristikama struke.

U prvoj temi Dizajn u funkciji prodaje polaznicima se pokazuje u kojoj mjeri dizajn utječe na svakodnevni život te zašto je dizajn važan za stvaranje novih proizvoda i usluga. Isto tako kroz primjere u praksi pokazuju se pravila dizajna za uspješnu prodaju proizvoda te što proizvod može učiniti privlačnim za kupnju.

U drugoj temi naslova Elementi tipografije pokazuje se uloga tipografije te kroz primjere pokazuje da riječi mogu poprimiti snažnu simboličnu vrijednost, odabirom pojedinog dizajna slova.

Kroz treću temu Izgradnja logotipa polaznike se upoznaju s izradom logotipa i znakova te koje sve kategorije istih postoje.

U četvrtoj temi Principi dizajna polaznicima se pokazuje sama anatomija dizajna, što čini dobar dizajn dobrim te karakteristike koje mogu utjecati na nedvosmisleno razumijevanje željenih poruka od strane ciljane skupine. Kroz istu temu definiraju se i opisuju osnovni elementi i principi koji se koriste za stvaranje dobrog dizajna poput harmonije, kompozicije, zlatnog reza, pravila trećine, prikaza gibanja i sl. Bit dizajna nije osobno razumijevanje rada već razumijevanje rada od strane korisnika. Potrebno je razumjeti da je korisnikova i autorova motivacija drugačija što znači da je i komunikacija prema korisnicima različita od one prema autoru proizvoda ili usluge. S obzirom na to da korisnici ne znaju o proizvodu ili usluzi toliko koliko njihov autor jasnoća komunikacije u dizajnu kritična je za uspjeh nekog proizvoda na tržištu. 

I u zadnjoj petoj temi naslova Prijelom teksta i naslova polaznicima se približava struktura dizajna (kompozicija, mreža, pozicioniranje sadržaja na stranici) kroz tiskane medije. Strukturiranje informacija u grafičkom dizajnu, koje su logično organizirane, poboljšava njihovu iskoristivost, brzini i jasnoću u prenošenju poruka. Ono doprinosi redu, jedinstvu, konzistentnosti te pozitivnom estetskom iskustvu. Putem poredane hijerarhije informacija u grafičkom dizajnu, jasno se komunicira glavna poruka krajnjem korisniku.

S polaznicima kroz interakciju analiziraju se primjeri logotipa, plakata i časopisa te na njima komentiraju elementi dizajna. Na primjerima iz prakse dizajnerske struke pokazat će se koji su mogući problemi realizacije rješenja, mogući problemi u komunikaciji između poslodavca i dizajnera. Kroz vježbe polaznici će dobiti uvid kako postoje mnogo elemenata o kojima je potrebno razmišljati kako bi se s dizajnom prenijele željene poruke potrošačima. Na temelju primjera iz prakse i vježbi polaznici seminara imat će saznanje što dizajn jest te kako dizajneri razmišljaju. Isto tako na kraju seminara polaznici će dobiti informacije kako prenijeti vlastite želje profesionalnom dizajneru s ciljem izrade znaka, logotipa, odabira tipografije, vizualnog identiteta te signalizacije. Apliciranje dobrog ili lošeg dizajna daje jasne ekonomske rezultate na tržištu. Ako potrošači neće razumjeti poruke koje im se prenose neće kupiti Vaš proizvod. Dobar dizajn može prodati loš proizvod samo jednom, dobar proizvod s lošim dizajnom ima rizik da bude nezamijećen, a dobar dizajn koji prodaje dobar proizvod sigurno je uspješan na tržištu što praksa u svijetu pokazuje. Zato je dizajnu potrebno dati veliku pozornost i pažnju. 

Namjena

Seminar je namijenjen poduzetnicima, vlasnicima obrta i tvrtki, dizajnerskim studijima, marketinškim agencijama, vlasnicima proizvoda, usluga, inovatorima, inženjerima, osobama koji posluju s dizajnerima te ostalima koji žele stvoriti vlastite proizvode, usluge i projekte te ih kvalitetno promovirati i predstaviti tržištu.

Način realizacije

Interaktivno predavanje s prezentacijom, rad polaznika po grupama i individualno.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Dizajn u funkciji prodaje

 • Definicija dizajna
 • Karakteristike dizajna
 • Stanje dizajna u Hrvatskoj
 • Utjecaj dizajna na društvo
 • Smjernice za dobar dizajn
 • Pravila stvaranja uspješnog dizajna za tržište
 • Korisnost proizvoda i potrebe potrošača
 • Izbjegavanje neopravdanosti cijene dizajnom

Elementi tipografije

 • Definicija tipografije
 • Funkcija tipografije
 • Tipografija u različitim medijima (web, tisak, interijer, eksterijer)
 • Kratka geneza abecede I simbolika njenih znakova
 • Današnja abeceda – polazna točka za stvaranje novih značenja
 • Znakovi i logotipi u službi Zipfovog zakona

Izgradnja logotipa

 • Definicija simbola, logotipa i znaka
 • Razlika između znaka i logotipa
 • Logotipi s intervencijom u tipografiji
 • Logotipi s intervencijom negativnog prostora
 • Logotipi bez ograničenja

Principi dizajna

 • Organizacija, struktura i stil ideje
 • Elementi (oblik, boja, tekstura, ton, prostor, dubina)
 • Principi (gledište, ritam, isticanje, dominacija, jedinstvo, ravnoteža, proporcija veličine, pokret, kompozicija)

Prijelom teksta i naslova

 • Ostvarivanje prvog dojma
 • Centar pažnje za ciljanu skupinu
 • Vizualno označavanje riječi prije samog čitanja
 • Skretanje pozornosti ciljane skupine pomoću dizajna
 • Dvodimenzionalna struktura dizajna
 • Analiza mreže tiskanog medija

Vrijeme

četvrtak, 15.10.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.