Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Osnove analize financijskih izvještaja

Predavač

Ozren Hudina, Deloitte

Svrha seminara

Većina djelatnika u bankama i većina poduzetnika se svakodnevno susreće s financijskim izvještajima, kako svojim tako i poslovnih partnera….na žalost, često se ne snalaze i ne znaju što bi s njima i koliko im u stvari mogu pomoći. Financijski izvještaji predstavljaju kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća te je njihova analiza vrlo bitna za uspješno upravljanje poduzećem. Rezultati financijske analize pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište. Upravo je stoga poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize od izuzetnog značaja za sve korisnike financijskih izvještaja bilo da je riječ o internim (vlasnici, menadžment) ili vanjskim (banke, tržište kapitala, državne institucije) korisnicima. Cilj ove specijalističke radionice je kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim financijskim izvještajima i njihovom analizom.

Namjena

S obzirom sa će na seminaru naučiti snalaziti se u financijskim izvještajima i izračunati ključne financijske pokazatelje, seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima tvrtki, poslovnim savjetnicima i konzultantima, financijskim djelatnicima (banke, osiguranja), prodajnom osoblju u tvrtkama i računovođama.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija različitih alata te praktični primjeri.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

Uvod

 • Što je financijska analiza?
 • Što je zadatak financijske analize?
 • Što su to financijski izvještaji?
 • Kako dijelimo financijske izvještaje?
 • Temeljna financijska izvješća
 • Ostala financijska izvješća

Temeljna financijska izvješća

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice
 • Bilješke uz financijske izvještaje

Analiza izvještaja

 • Horizontalna i Vertikalna analiza
 • Analiza bilance
 • Analiza računa dobiti i gubitka

Analiza pokazatelja

 • Pokazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji aktivnosti (učinkovitosti)
 • Pokazatelji stabilnosti (zaduženosti)
 • Pokazatelji profitabilnosti
 • Analiza zaposlenih

Novčani tok

 • Što je novčani tok?
 • Od čega se sastoji novčani tok?
 • Način izračunavanja promjena u novčanom toku

Vrijeme

četvrtak, 8.11.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.