Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Online PR i krizno komuniciranje

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Jedna od mnogobrojnih definicija odnosa s javnošću kaže da su odnosi s javnošću zasebna funkcija upravljanja koja pomaže u uspostavljanju i održavanju uzajamne komunikacije, razumijevanja, prihvaćanja i suradnje između organizacije i njenih javnosti.

Kako su se kroz povijest razvijali mediji tako su im se odnosi s javnošću prilagođavali. Upravo zbog toga, odnosi s javnošću osim što koriste klasične medije (tisak, radio, televizija), dolaskom i razvojem interneta počeli su koristiti i nove online medije (društvene mreže, portale, blogove, YouTube).

Razvojem interneta priroda komuniciranja se promijenila te su nastali novi oblici komunikacije, a distribucija informacija postala je masovna i dvosmjerna. Kako bi bili uspješni, odnosi s javnošću moraju ići u korak s razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije.

Svakodnevno smo svjedoci kriznih situacija koje mogu uništiti dugo građenu reputaciju organizacije ili pojedinca stoga je vrlo važno znati kako njome upravljati.

Kako bismo u tome bili uspješni pomaže nam posebno područje odnosa s javnošću, krizno komuniciranje koje uključuje predviđanje potencijalne krize, pripremu krize i njeno rješavanje te komunikaciju s ključnim javnostima za vrijeme trajanja krize.

Svrha seminara je upoznati inovativne načine korištenja novih medija kako biste što bolje komunicirali sa svojim javnostima posebice u vrijeme kriznih situacija. Naučit ćete koje su prednosti, a koji nedostaci komunikacije putem novih medija u odnosu na klasične medije, koje bi danas osnovne digitalne vještine svaki PR-ovac trebao imati te kako stvoriti vlastite online kanale za komunikaciju prema ciljanim javnostima.

Svrha seminara je naučiti kako prepoznati potencijalnu kriznu situaciju, kako se ponašati i komunicirati za vrijeme krize, zašto je bitno analizirati situaciju nakon krize te kako zadržati dobru reputaciju koju krizne situacije mogu ugroziti. Ne zaboravite da je potrebno puno vremena da bi se reputacija izgradila, dok je dovoljna sekunda da se uništi.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji se bave odnosima s javnošću te managerima, voditeljima i zaposlenicima u odjelu za odnose s javnošću, odjelu marketinga, korporativnim komunikacijama i digitalnim odjelima u poduzećima, vlasnicima poduzeća i obrta te studentima koji naučenu teoriju žele primijeniti u praksi.

Način realizacije

Realizacija seminara temeljit će se na predavanju uz pomoć PPT prezentacije i na primjerima iz prakse. Seminar će se temeljiti na interakciji između predavača i polaznika koja će se bazirati na rješavanju zadataka te na diskusiji.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Odnosi s javnošću

 • Svrha odnosa s javnošću
 • Aktivnosti osoba zaduženih za komuniciranje

Razvoj novih medija

 • Razvoj interneta
 • Razvoj novih oblika komunikacije
 • Pozitivne i negativne strane novih medija
 • Usporedba odnosa s javnošću baziranih na klasičnim/novim medijima (primjer iz prakse)

8 korisnih online alata za PR-ovce

 • Google Analytics
 • Google Insights for Search
 • Google Keywords Tool
 • Facebook Insights
 • YouTube Analytics
 • Google Alerts
 • HootSuite i Buffer
 • Bit.ly

Online PR

 • Kako napisati online priopćenje ako ste početnik u odnosima s javnošću
 • PR na društvenim mrežama – primjer iz prakse
 • Kako lajk pretvoriti u glas na lokalnim izborima?
 • Barack Obama – prvi čovjek koji je iskoristio punu snagu interneta i društvenih mreža
 • Pet savjeta za PR strategiju na Instagramu
 • 16 načina kako koristiti Pinterest u odnosima s javnošću
 • Online reputacija – znate li kako je zaštititi?

Krizno komuniciranje

 • Definiranje krize
 • Reputacija
 • Komunikacijske strategije u rješavanju kriza

Vrijeme

četvrtak, 11.6.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.