Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Obrada PD obrasca za 2011, reprogram poreznog duga, novosti u obračunu PDV-a i oprezivanju mirovina od 1.3.2012, te novi obračun doprinosa od 1.5.2012.

Svrha seminara

Poduzetnici će se upoznati sa: postupkom zaprimanja, obrade i verifikacije PD Obrasca za 2011. u Poreznoj upravi, a čiji rok za predaju ističe 30.4.2012., podnošenjem zahtjeva za reprogramom poreznih dugova te otpis duga s osnove kamata, novostima oko izmjene Pravilnika o PDV-u i novim obrascima PDV i PDV-K te knjige U-Ra, I-Ra, oporezivanje mirovina iz inozemstva, smanjenja porezne osnovice za reinvestiranu dobit

Namjena

Seminar je namijenjen trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost radi ostvarivanja dobiti, fizičkim osobama koje plaćaju porez na dobit umjesto poreza na dohodak, privatnim ustanovama, tuzemnim poslovnim jedinicama inozemnih poduzetnika te drugim poreznim obveznicima koji imaju obvezu podnošenja prijave poreza na dobit na PD Obrascu, knjigovodstvenim servisima i svima koji se bave računovodstvenom strukom.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

 • Tko je obvezan podnijeti prijavu poreza na dobit i u kojem roku,
 • Postupka zaprimanja PD Obrasca neposredno i putem ePorezna, dostavljanje obveznih priloga (račun dobiti i gubitka i bilance stanja, bilješke za korištenje plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor,
 • Postupak usklađenja stanja poreznih evidencija s podacima poreznih obeznika,
 • Verifikacija PD Obrasca, obveza za plaćanje razlike za uplatu po konačnom obračunu te povrat preplaćenog poreza,
 • Plaćanje novih predujmova poreza na dobit te podnošenje zahtjeva za izmjenom
 • Novi sadržaj Knjiga U-Ra i I-Ra te Obrazaca PDV i PDV-K prema izmijenjenom Pravilniku o PDV-u,
 • Novosti u promjeni nulte stope PDV-a za ortopedska pomagala
 • Povećanje granične svote za ulazak u sustav PDV- a sa 85.000,00 na 230.000,00 kn, te svote za tromjesečno obračunavanje PDV-a,
 • Ograničenje odbitkla pretporeza za troškove reprezentacije i troškove vezane za korištenje sredstava za osobni prijevoz,
 • Izmjene osnovnog osobnog odbitka  građana i umirovljenika i novih poreznih razreda od 1.3.2012.,
 • oporezivanje inozemnih mirovina prema uputi Ministarstva financija o postupanju od 5.3.2012.
 •  primjena nove stope doprinosa za zdravstveno isiguranje od 1.5.2012.,
 • Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti  koje se isplaćuju od 1.3.2012.,
 • Porezne olakšice za reinvestiranu dobit,
 • Reprogramiranje poreznih dugova na rok do 36 mjeseci te otpis duga s osnove kamata,
 • Način utvrđivanja poreznog duga sa stanjem na dan 31.1.2012.
 • Postupci usklađenja duga sa Poreznom i Carinskom upraom
 • Podnošenje zahtjeva za obustavu ovrhe po čl 210. Ovršnog zakona
 • Postupak donošenja  i ukidanja rješenja o reprogramu

Vrijeme

srijeda, 28.3.2012. od 8:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.