Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Obračunska plaćanja

Svrha seminara

Upoznavanje sa zakonodavnim okvirom obračunskih oblika plaćanja i ugovora o zajmu, uporaba obračunskih oblika plaćanja u poslovanju u Republici Hrvatskoj, uporaba obračunskih oblika plaćanja u poslovanju s inozemstvom, sastavljanje izjave o prijeboju, ugovora o cesiji, asignaciji, preuzimanju duga, pristupanja dugu i preuzimanja ispunjenja, analiza primjene odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi o rokovima plaćanja, upoznavanje s novim odgovornostima članova uprave, upravnih odbora, nadzornih odbora i vlasnika društva kapitala prema Zakonu o trgovačkim društvima, Općem poreznom zakonu i Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Namjena

Članovima uprave, članovima upravnih odbora, članovima nadzornih odbora, vlasnicima trgovačkih društava, odvjetnicima, javnim bilježnicima, rukovoditeljima pravnih, kadrovskih i financijskih službi, pravnicima, ekonomistima i financijašima u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, radnicima zaduženima za naplatu potraživanja, obrtnicima, knjigovodstvenim servisima, revizorskim društvima.

Način realizacije

Predavanje s ppt prezentacijom, radionica – modeli ugovora u praksi, analiza pojedinog modela, kratki primjer knjiženja, prezentacije case studies (studije slučajeva), praksa sastavljanja izjave o prijeboju i prezentiranih ugovora, prikaz sudske prakse, polaznicima se izdaju materijali s oglednim primjerima.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

  • obračunska plaćanja zakonodavni okvir
  • prijeboj (kompenzacija)
  • cesija
  • preuzimanje duga
  • asignacija
  • obračunska plaćanja u poslovanju s inozemstvom
  • ugovor o zajmu
  • radionica – praktična izrada pojedinih ugovora

Vrijeme

utorak, 4.12.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.