Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novine u predstečajnom i stečajnom postupku i stečaju potrošača

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen.

Novi Stečajni zakon stupa na snagu 1.rujna 2015.godine.

U tijeku je značajna izmjena pravila o predstečaju i stečaju, stoga će se na ovom seminaru prije svega isticati što nam novoga dolazi u stečajnom postupku ali i koja pravila će se i dalje primjenjivati s obzirom na to da je novi stečajni zakon u biti samo izmjena i dopuna postojećeg Stečajnog zakona.

Kako se predmetnim zakonom rješava i dio problema nastalih zbog brisanja pravnih osoba iz sudskog registra zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvješća u tijeku postupka će se istaknuti i način na koji se vodi likvidacija iza brisanja subjekta iz sudskog registra kao i mogućnost pokretanja stečajnog postupka ako se utvrdi da imovina nije dostatna za podmirenje obveza.

U pogledu stečaja potrošača se ističu smjernice razvoja predmetnog zakona s obzirom na to da do sada u našem zakonodavstvu nije bilo pravila o stečaju potrošača.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima s obzirom na nove odgovornosti koje će imati sukladno novim pravilima. Seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Predstečajni postupak

 • Tko vodi postupak?
 • Koji su predstečajni razlozi?
 • Što sve mora sadržavati prijedlog za otvaranje postupka?
 • Kako se prijavljuju i utvrđuju tražbine?
 • Koji su uvjeti da bi se prihvatio predstečajni sporazum?
 • Koji su učinci potvrđenog predstečajnoga sporazuma?

Stečajni postupak

 • Koji su razlozi za stečaj?
 • Novi način dostave pismena – e-oglasna ploča umjesto Narodnih novina
 • Obavezna upotreba obrazaca
 • Tko vodi postupak?
 • Novine kod imenovanja stečajnih upravitelja
 • Obveza podnošenja prijedloga za otvaranje
 • Podmirenje troškova prethodnog postupka – osobna odgovornost zakonskih zastupnika
 • Otvaranje stečajnog postupka
 • Prijava tražbina
 • Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
 • Prodaja imovine putem javnih dražbi koje vodi FINA – prednosti i nedostatci
 • Namirenje vjerovnika
 • Dovršetak postupka
 • Novine u pravilima o stečajnom planu
 • Stečaj nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati – problem brisanih društava iz sudskog registra temeljem čl. 70.Zakona o sudskom registru
 • Upis u sudski registar stečajne mase

Stečaj potrošača

 • Tko je potrošač?
 • Koji su razlozi za pokretanje postupka?
 • Tko vodi postupak?
 • Izvansudski dio postupka
 • Sudski dio postupka
 • Kako se pokreće postupak?
 • Otvaranje postupka i pravne posljedice
 • Stečajna masa i stečajni vjerovnici
 • Dovršetak postupka 

Vrijeme

četvrtak, 02.07.2015. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

780,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.