Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novine u predstečajnom i stečajnom postupku

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Ovogodišnja izmjena Stečajnog zakona uvodi alate za rano upozoravanje dužnika u opasnostima nesolventnosti te uvodi i posebna pravila o dužnosti direktora odnosno uprave društava u slučaju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za plaćanje. Ova pravila su uvedena zbog potrebe usklađenja s Direktivom (EU) 2019/1023 (o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 o restrukturiranju i nesolventnosti) o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga. Zbog usklađenja sa tim pravilima je značajno promijenjen i tijek predstečajnog postupka u tijeku kojeg će se značajno skratiti vrijeme odgode provođenja ovrhe. Stoga će se na ovom seminaru polaznicima istaknuti sve novine koje su uvedene kako u predstečajni postupak tako i u stečajni postupak.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima s obzirom na nove odgovornosti koje će imati sukladno novim pravilima. Seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Iz programa seminara

 • Dužnosti direktora odnosno uprave društava u slučaju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za plaćanje
 • Direktiva (EU) 2019/1023
 • Rano upozoravanje dužnika i pristup informacijama
 • Upotreba elektroničkih sredstava komunikacije
 • Predstečajni postupak
  • Prijedlog za otvaranje i dokumentacija koja se prilaže
  • Rokovi u tijeku postupka
  • Prijedlog plana restrukturiranja
  • Nova pravila o prijavi tražbina i rokovi
  • Utvrđivanje tražbina
  • Plan restrukturiranja
  • Uvjeti za prihvaćanje plana restrukturiranja
  • Nova pravila o glasovanju o planu restrukturiranja
  • Preuzimanje novog zaduženja
  • Ograničeno vrijeme trajanja odgode ovrhe
  • Razlozi za obustavu postupka
  • Učinci potvrđenog predstečajnog sporazuma
 • Nova pravila o stečajnim upraviteljima (tko može biti, etički kodeks i dr.)
 • Novine u pravilima o pobijanjima pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika
 • Novine u pravilima o stečajnom planu
 • Novine u pravilima o oslobođenju od preostalih obveza
 • Stupanje na snagu izmjena i primjena u praksi

Vrijeme

četvrtak, 12.5.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.