Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novine u izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Upoznati sudionike sa važnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi. Naime, javna nabava područje je od iznimne važnosti za gospodarstvo, a također može pridonijeti i značajnim uštedama te imati pozitivne posljedice za gospodarstvo. Prve izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi stupile su na snagu 08. srpnja 2013. godine i iste u određenim dijelovima pridonose fleksibilnosti postupka, posebice u dijelu koji se tiče dokaza sposobnosti ponuditelja te profesionalnog propusta. Nadalje, Hrvatski sabor je na sjednici 22. studenog 2013. godine usvojio druge izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, koje će se prije svega odraziti na način postupanja naručitelja, budući su značajno podignuti pragovi do kojih ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

Namjena

Svima koji provode postupke javne nabave i u svom radu primjenjuju Zakon o javnoj nabavi i podzakonske propise koji uređuju područje javne nabave.

Način realizacije

PP prezentacija i vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Propisi koji uređuju postupke javne nabave i koji se primjenjuju u pojedinim fazama postupka
  • Poštivanje načela javne nabave u postupcima javne nabave
  • Osnovna obilježja središnje javne nabave  i propisi koji reguliraju središnju javnu nabavu
  • Osnovne novine u izmjenama i dopunama u Zakonu o javnoj nabavi i njihov utjecaj na provođenje postupaka javne nabave
  • Razlozi isključenja ponuditelja i dokazi sposobnosti ponuditelja (obvezni i ostali), novine u zakonu u odnosu na iste te primjeri iz prakse
  • Bagatelna nabava sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
  • Dokumentacija za nadmetanje i njezina važnost u postupcima javne nabave
  • Vrste postupaka javne nabave
  • Okvirni sporazum 

Vrijeme

četvrtak, 27.2.2014. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.