Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Istanbulska konvencija

Predavač

Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH

Svrha seminara

Sadržaj i tumačenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji - Istanbulske konvencije koja je izazvala veliku pozornost naše javnosti treba približiti stručnjacima svih područja kojima je Konvencija i obuhvaćena, s razmjenom iskustava koja bi pridonijela što bržoj primjeni Istanbulske konvencije u RH.

Namjena

Seminar je prvenstveno namijenjen osobama iz prakse i to sucima i sutkinjama prekršajnih sudova, te odvjetnicima u odnosu na novine Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, svim stručnjaci iz pojedinih područja socijale, zdravstva i školstva koji u svom radu dolaze u kontakt s obiteljima u kojima postoji sumnja na nasilje ili samo nasilje.

Način realizacije

Predavanje s PowerPoint prezentacijom.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Područje primjene

 • Oblici nasilja u obitelji
 • Krug osoba na koje se Zakon primjenjuje
 • Žrtva nasilja – prava
 • Sankcije prema Zakonu
 • Mogućnosti i propisanost zaštite žrtva kroz prekršajno sudovanje
 • Novine Zakona
 • Obveze propisane Zakonom u odnosu na poduzimanje određenih radnji nadležnih tijela za pravilnom primjenom Zakona

Konvencija VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - Istanbulska konvencija

 • Potreba donošenja
 • Ratifikacija i svrha
 • Definicije s posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje nad ženama
 • Prevencija
 • Zaštita i potpora žrtava
 • Kazneni progon
 • Nadzor

Vrijeme

četvrtak, 30.8.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Kotizacija za neprofitne organizacije iznosi 890,00 HRK + PDV.