Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novi zakon o gradnji i prostornom uređenju u vezi s javnom nabavom i EU fondovima

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Upoznati sudionike seminara s novim hrvatskim zakonodavnim okvirom o prostornom uređenju i gradnji, novim Zakonom o prostornom uređenju, novim Zakonom o gradnji i novim Zakonom o građevinskoj inspekciji, koji su u primjeni od 1. siječnja 2013, u vezi s javnom nabavom i metodologijom upravljanja investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima kroz postupke javne nabave s ciljem sklapanja međusobno povezanih ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi roba u konkretnim investicijskim projektima s ciljem ostvarenja specifičnih projektnih ciljeva.

Namjena

Seminar je namijenjen javnim i sektorskim naručiteljima (predstavnicima općina, gradova i županija), odnosno javnim i privatnim investitorima, i svim gospodarskim subjektima koji na tržištu nude izvođenje radova, isporuku roba ili pružanje usluga i žele se upoznati s novim hrvatskim zakonodavnim okvirom u prostornom uređenju i gradnji u vezi s javnom nabavom i metodologijom upravljanja investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima kroz međusobno povezane postupke javne nabave. Seminar je namijenjen naručiteljima i ponuditeljima koji žele preaktivno rješavati probleme nabave projektne dokumentacije, stručnog nadzora građenja, nepredviđenih, manje/više radova, dodatnih radova, usluga i/ili dodatnih roba tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi u investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima. Seminar je namijenjen arhitektima i inženjerima svih struka; osobama koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, prostornog uređenja, u vezi s javnom nabavom i investicijskim projektima su(financiranim) EU fondovima.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor s primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kako se provodi financiranje investicijskih projekata EU fondovima

 • Provedba predpristupne pomoći – priručnik PRAG
 • Nakon ulaska RH u EU – Zakon o javnoj nabavi (ZJN)
 • Razlike između PRAG i ZJN
 • Vrste postupaka javne nabave

Zašto financiranje investicijskih projekata EU fondovima

 • Nedostatak vlastitih financijskih sredstava
 • Velika financijska sredstva EU fondova

Jedinstvena metodologija pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata

 • Upravljanje investicijama
 • Definicija investicijskog projekta (IP)
 • Vrste investicijskih projekata

Vrste investicijske dokumentacije

Novi hrvatski zakonodavni okvir u prostornom uređenju i gradnji

 • Novi Zakon o gradnji
 • Novi Zakon o prostornom uređenju
 • Novi Zakon o građevinskoj inspekciji
 • Projektiranje
 • Vrste projektne dokumentacije
 • Razvrstavanje građevina
 • Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 • Zahtjevi energetske učinkovitosti
 • Sudionici u gradnji

Aktualnosti u građenju – vrste projekata

 • Lokacijskom dozvolom se određuje formiranje građevne čestice
 • Građevinskom dozvolom se određuje formiranje građevne čestice
 • Natječaj – idejno rješenje
 • Idejni, geodetski, glavni, izvedbeni, tipski projekt
 • Projekt uklanjanja građevine
 • autorska prava

Aktualnosti u građenju – poveznice s EU fondovima

 • Zakon o javnoj nabavi – ostali zakoni
 • Analiza troškova i koristi – ostale analize
 • Operativa programa korištenja EU fondova

Projektni ciklus i javna nabava

 • Vrste projektnog ciklusa 
 • Projektni ciklus kod financiranja IP-a sredstvima naručitelja
 • Projektni ciklus kod (su)finaniciranja IP-a sredstvima EU fondova
 • Javna nabava po projektnim fazama

Kako pokrenuti održivi razvitak RH investicijskim projektima (su)financiranim EU fondovima

 • Održiva javna nabava (OJN) i EU fondovi
 • Bitne odredbe ZJN za održivu javnu nabavu
 • Tehnički opis predmeta nabave
 • OJN i održivi razvitak RH
 • Primjeri OJN

Hrvatski zakonodavni i institucionalni okvir relevantan za OJN:

 • Vrste OJN
 • Temeljni hrvatski zakoni za OJN

Najvažniji kriteriji za uspostavu i provedbu održive javne nabave:

 • Opis predmeta nabave
 • Dokumentacija za nadmetanje
 • Tehničke specifikacije – tehnički opis predmeta nabave
 • Aspekti energetske učinkovitosti predmeta nabave
 • Aspekti zaštita okoliša
 • Kriterij odabira najpovoljnije ponude
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i/ili natjecatelja i/ili ponuditelja
 • Ugovorne odredbe

Kako realizirati IP financirane EU fondovima kroz postupke javne nabave na održivi način:

 • Potencija OJN za održivi razvitak RH kroz IP-e financirane EU fondovima
 • Kako realizirati IP financirane EU fondovima kroz postupke javne nabave na održiv način
 • Sinergija OJN i EU fondova
 • Glavne prepreke

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi:

 • Izvršenje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi robe – studija slučaja – primjeri iz prakse upravljanja investicijskim projektima predavača – sklapanje ugovora o dodatnim radovima, ugovora o dodatnim javnim uslugama temeljem pregovaračkog postupka

Pravna zaštita:

 • Izjavljivanje žalbe
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe
 • Ovlasti Državne komisije i bitne povrede
 • Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom
 • Poništenje ugovora o javnoj nabavi
 • Odlučivanje i dostava odluka
 • Naknade za pokretanje žalbenog postupka i troškovi žalbenog postupka

Vrijeme

četvrtak, 6.3.2014. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.