Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novi ovršni zakon i naplata potraživanja

Svrha seminara

Upoznavanje sa odredbama novog Ovršnog zakona, informacija o novim pravilima o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, upoznavanje s pravilnicima donesenim temeljem novog Ovršnog zakona, dostava rješenja o ovrsi, pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi, novine u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini, izvansudska ovrha radi naplate novčane tražbine, ovrha na plaći, uloga javnih bilježnika u provedbi ovrhe, Europski ovršni nalog.

Namjena

Namjenjen je pravnicima, ekonomistima i financijašima u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, odvjetnicima , javnim bilježnicima, sudskim ovršiteljima, sucima, sudskim savjetnicima, revizorima i revizorskim društvima, knjigovođama i knjigovodstvenim servisima, vlasnicima trgovačkih društava.

Način realizacije

Predavanje s ppt prezentacijom, radionica s praktičnim primjerima, moguća primjena dosadašnje sudske prakse, interaktivno sudjelovanje učesnika, pitanja i odgovori, polaznicima se izdaju materijali s oglednim primjerima.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

 • ovršna i vjerodostojna isprava
 • ovršnost odluke
 • ovršnost nagodbe
 • prijedlog za ovrhu
 • rješenje o ovrsi
 • dostava
 • nadležnost sudskog ovršitelja
 • žalba i prigovor protiv rješenja o ovrsi
 • odgoda i obustava ovrhe
 • ovrha na nekretnini i pokretnini
 • ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
 • ovrha na imovini pravnih osoba
 • sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi
 • druge odredbe novog Ovršnog zakona

Vrijeme

petak, 23.11.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.