Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novela Zakona o trgovačkim društvima i Sudskom registru

Predavač

Vesna Buljan, članica više radnih skupina za izmjene pravila o trgovačkim društvima i sudskom registru; Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu

Svrha seminara

Novela Zakona o trgovačkim društvima koja ima više od 90 članaka je potaknuta potrebom usklađivanja s europskim zakonodavstvom i to pravilima za poticanje dugoročnog sudjelovanja dioničara i povećanja transparentnosti te olakšavanje izvršavanja prava dioničara trgovačkih društava čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu kapitala. No pritom su izvršene i druge brojne promjene koje se tiču načina upisivanja predmeta poslovanja, omogućeno je osnivanje trgovačkih društava elektroničkim putem te elektronička komunikacija sa sudskim registrom. Nadalje, uvedena su pravila o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije te je uvedena i obveza predaje dokumentacije nakon likvidacije Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Novela Zakona o sudskom registru prati ZTD, pa je stvoren pravni okvir za osnivanje društava na daljinu elektroničkim putem, sustav START, likvidacijska masa je određena kao novi subjekt upisa, a upisuje se i Europski jedinstveni identifikator. S ciljem ubrzanja postupka je ukinuta rezervacije imena ili naziva u tvrtkama te su skraćeni rokovi vezani uz postupanje suda po prijavama u sudskom registru.

Kako su ove novele uvele značajne promjene, svrha je ovog seminara da se obrade sve izmjene koje su uvedene u Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru, te će se u interaktivnom okruženju odgovarati i na sva pitanja sudionika u vezi trgovačkog statusnog prava, koja pitanja ne moraju biti nužno vezana uz ove navedene teme.

Namjena

Seminar je namijenjen kako pravnicima tako i svim drugim osobama koje sudjeluju u radu trgovačkih društava, jer su novelom uvedena drugačija pravila vezana uz osnivanje, rad i promjene djelatnosti trgovačkih društava. Nadalje ovaj seminar je namijenjeni i svima onima koji se brinu o ostvarivanju prava iz dionica na uređenom tržištu jer su ovom novelom uvedena brojna pravila vezana za poticanje dugoročnog sudjelovanja dioničara i povećanje transparentnosti te olakšavanje izvršavanja prava dioničara trgovačkih društava.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Iz programa seminara

 • Ciljevi izmjena i dopuna ZTD i ZSR
 • Razlozi za prestanak trgovca pojedinca kao posebnog oblika poduzetništva
 • Novo uređenje upisa predmeta poslovanja društva
 • Pohranjivanje poslovnih knjiga i dokumentacije kod prestanka društva
 • Zabrana iste tvrtke u Republici Hrvatskoj
 • Implementacija direktive u pogledu poticaja dugoročnog sudjelovanja dioničara
 • Politika primitaka društava dionica koje su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja te izvješća o primicima
 • Poslovi s povezanim osobama
 • Pravila o institucionalnim ulagateljima i upraviteljima imovine
 • Osnivanje društva na daljinu bez punomoćnika
 • Prestanak d.o.o. po skraćenom postupku bez likvidacije
 • Obaveze tajnog člana društva
 • Povezana društva – pravila o revizijskim izvješćima, odnosima s povezanim društvima i ispitivanju od strane nadzornog odnosno upravnog odbora
 • Europski jedinstveni identifikator
 • Sustav START
 • Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu
 • Odluka o načinu, uvjetima i naknadi za dostupnost podataka sudskog registra
 • Oblik prijave za upis i isprava na koje se prijava poziva
 • Upis u sudski registar adrese elektroničke pošte
 • Podatci koji se upisuju za likvidacijsku i stečajnu masu
 • Nema prijave rezervacije imena
 • Brisanje subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom

Vrijeme

četvrtak, 14.11.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.