Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Nove izmjene Zakona o zaštiti potrošača

Predavač

Dijana Kladar, Đema Bartulović

Svrha seminara

Trgovci koji svoju robu i usluge prodaju potrošačima moraju znati niz propisa koji ih obvezuju, a teško ih je pratiti radi čestih promjena zakona i pravilnika. Ulaskom u EU trgovci su obvezni poznavati i sudsku praksu Suda pravde EU jer je ona osim zakona obvezna za sve hrvatske trgovce i primjenjuje se jednako kao zakonski tekst koji je važeći u Republici Hrvatskoj.

Na ovom seminaru imate priliku dobiti odgovore na pitanja što znači zakonski tekst u praksi i kako ga na najbolji način primijeniti u svome poslovanju, kakva je najnovija sudska praksa i praksa inspekcije u kažnjavanju trgovaca.

Upoznat ćemo vas koje su najčešće greške u poslovanju trgovaca na koje pazi inspekcija u inspekcijskom nadzoru i kako svoje poslovanje uskladiti sa zakonima radi izbjegavanja kazni koje idu do 1.000.000,00 Kn.

Predavači na seminaru su vrhunski i priznati stručnjaci za zaštitu potrošača - odvjetnica koja ima 10 godišnje iskustvo rada na zaštiti potrošača i sudjelovanja u radnim skupinama za izradu Zakona o zaštiti potrošača, te voditeljica Službe za politiku zaštite potrošača unutar Ministarstva gospodarstva koje je kreator svih zakonskih tekstova koje obvezuju trgovce koji posluju s potrošačima. Predavačice će vam odgovarati na sva postavljena pitanja i dati najbolje savjete kako riješiti svoje problem na koje nailazite u praksi.

Trgovci koji svoju robu ili uslugu prodaju putem web trgovine moraju znati propise koji ih obvezuju kod takvog poslovanja. Izgled web stranice i postavke na vašoj web stranici moraju udovoljiti propisanim pravilima. Redoslijed pojavljivanja ikona na web shopu kao i način dostavljanja obavijesti potrošaču mora udovoljiti strogim pravilima. Cilj ovog seminara je trgovce koji imaju ili namjeravaju imati web shop upoznati s načinom kako zaštiti sebe od kupaca koji čekaju da pogriješite ili inspektora koji kažnjavaju trgovce.

Na seminaru ćete dobiti uvid u sudsku praksu i upravni postupak pred tržišnom inspekcijom, te ćete biti osposobljeni sami sigurno ostvariti svoja prava u inspekcijskom nadzoru. Upoznat ćemo vas na koji način pravno urediti tekstove na web shopu da oni budu u skladu sa zakonima i pravilnicima.

Otkrit ćemo vam najbolje načine kako se osigurati da ne činite pravne greške u svome poslovanju, te vam odgovoriti na nedoumice koje imate oko tumačenja i primjene nekog zakonskog teksta. Upoznat ćemo vas i s najavljenim izmjenama zakonodavstva na razini Europske unije i kako navedeno može utjecati na vlasnike web shopova u Hrvatskoj i one koji namjeravaju svoju robu ili usluge prodavati u drugim zemljama Europske unije.

Sudionici seminara imat će mogućnost postavljati pitanja i razjasniti pravne nedoumice koje su imali u svome poslovanju postavljajući pitanja predavaču koji ima dugogodišnje iskustvo kao odvjetnik i konzultant koji pruža pravnu podršku velikom broju trgovaca koji se bave web trgovinom.  

Namjena

Seminar je namijenjen trgovcima koji robu i usluge prodaju u poslovnim prostorijama unutar trgovačkih centara, izvan trgovačkih centara, na štandovima, sajmovima, putem web shopa ili putem raznih prezentacija koje se odvijaju u hotelima, I drugim prostorima izvan službenih prostorija trgovca. Seminar je namijenjen svim trgovcima odnosno firmama koje pružaju usluge npr. voda, struja, čistoća, telekomunikacije, prodaja automobila, prodaja dizajnerske odjeće i druge vrste odjeće, prodaja tehnologije, osiguravajuće kuće ako usluge prodaju putem web shopa, obrtnici, samostalne djelatnosti kao stomatolozi, dakle svi koji prodaju robu ili uslugu u klasičnoj trgovini koja je u nekom poslovnom prostoru, putem web shopa, putem telefona, na prezentacijama po hotelima izvan poslovnih prostorija. Izuzetno je važno za one koji se bave prodajom putem telefona da nastaju velike promjene koje će ih obvezivati u drugoj polovici godine, jer neće moći kontaktirati potrošače kako su to činili do sada.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Koje obveze mora poštovati svaki trgovac koji prodaje bilo koju robu ili uslugu?
 • Rokovi koje morate poštovati
 • Koje isprave morate osigurati potrošaču?
 • Koje informacije morate osigurati potrošaču prije kupnje robe?
 • Forma u kojoj morate potrošaču pružiti informacije prije izvršene kupnje
 • Kakve veze ima pravo i web trgovina?
 • Kako izbjeći kazne inspektora radi pravnih nepravilnosti?
 • Upoznat ćemo vas kojim pravnim pretpostavkama mora udovoljiti web shop
 • Predstavljanje minimalnog zakonskog teksta koji mora imati svaki web shop
 • Otkrit ćemo vam kojim pravnim tehnikama možete maksimalno zaštiti svoje interese
 • Mogućnost postavljanja pitanja i predlaganja najboljeg rješenja
 • Primjeri najčešćih grešaka koje treba izbjegavati kod web trgovine
 • Kako izbjeći kazne i sudske postupke?
 • Što ako se dogodi sudski postupak, treba li se bojati?
 • Što inspektori gledaju kada dođu u inspekcijski nadzor?
 • Kako izgleda web shop ako prodajete osiguranje i dr. financijske usluge?

Vrijeme

srijeda, 18.5.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.