Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Nova uredba o uredskom poslovanju

Predavač

Goran Vojković

Svrha seminara

“Svoju pisarnicu moraš držati urednom i na svako pismo koje primiš moraš označiti odakle je stiglo, te godinu, mjesec i dan, pohraniti ga na određeno mjesto i na svako odgovoriti te s gornje strane označiti: odgovor. Potom ih svaki mjesec poveži u svežnjeve i spremi ih, a jednako naniži i sve mjenice koje plaćaš, važna pisma, bilježke ili isprave i čuvaj ih kao vrlo potrebne stvari. Uvijek misli na svoje knjige, jer su u njima svi trgovački podaci” Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela marcatura, 1458.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10. srpnja 2021.

Seminar obuhvaća znanje uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj, koje je u praksi potrebno mnogima, a izučava se samo na nekim učilištima. Uz svladavanje uredskog poslovanja sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, prelaze se osnove spisovodstva (dakle dokumentacijom koja se ne vodi u sustavu uredskog poslovanja) te organizacije i rada pismohrane. U prvom dijelu seminara prelazi se teorija, ali uz primjere iz prakse, da bi se kasnije radilo na primjerima, primjerice sastavljanje klase i urudžbenog broja te pripreme za pošiljki slanje poštom. Uključene su i poveznice prema drugim propisima, primjerice Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Opseg obveznika primjene Uredbe o uredskom poslovanju s godinama je sve veći. Usložnjavanje sustava lokalne samouprave, decentralizacija, prenošenje javnih ovlasti na ustanove, pa i trgovačka društva dovelo je do toga da je uredsko poslovanje uvelike izišlo iz okvira klasične administracije i uredskih zgrada državne uprave. Stoga je i broj osoba koji barem dio svog poslovanja moraju obavljati sukladno pravilima o uredskom poslovanju širi nego ikada. U praksi to uključuje i mnoge pojedince koji tijekom redovnog školovanja nisu bili u prilici naučiti uredskom poslovanje i općenito rad sa spisima.

U praksi – uredskim poslovanjem se danas moraju baviti i oni koji se s uredskim poslovanjem nisu ni na koji način susretali u svom poslu, niti su razmišljali o upravnim poslovima. Broj tijela i organizacija s javnim ovlastima danas je iznimno širok. Nepoznavanje uredskog poslovanja s druge strane dovodi do pogrešaka i nekvalitetnog rada.

Iz programa seminara

I. Uredsko poslovanje – prvi dio

 • Uvod
 • Opće odredbe
 • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki

II. Uredsko poslovanje – drugi dio

 • Upisivanje pismena
 • Klasifikacija
 • Dostava pismena u rad
 • Administrativno-tehnička obrada akta
 • Otpremanje akta

III. Uredsko poslovanje – treći dio

 • Razvođenje i rokovnik predmeta
 • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
 • Pečati, žigovi, štambilji
 • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom

IV. Spisovodstvo i korištenje novih tehnologija

 • Spisovodstvo
 • Adresiranje
 • Elektronička pošta u uredskom poslovanju

V. Vježbanje naučenog

 • Vježba (klase, urudžbeni brojevi, donošenje plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka)
 • Pitanja

Vrijeme

četvrtak, 8.9.2022. od 9:00 do 15:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)