Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Nova bespovratna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta i HAMAG-a

Svrha seminara

Dobiti sustavni pregled nedavno objavljenih natječaja Ministarstva poduzetništva i obrta  za 2012.,te procijeniti mogućnosti prijave projekata, te razlike u odnosu na prošlu godinu.

Namjena

Objavljen je set natječaja za poduzetnike (tvrtke, obrte, udruge, zadruge), tako da je seminar namijenjen svima koji žele brzo dobiti pregled natječaja potpore poduzetništvu za 2012. da bi se mogli odlučiti o sudjelovanju na natječajima. Svima koji žele li dobiti informacije na temelju kojih se može odlučiti o prijavi projekata, dakle tko i kakve projekte može prijaviti, koji su kvalificirajući, a koji diskvalificirajući kriteriji, koji se troškovi projekata priznaju, a koji ne, koji je strupanj potpore, itd.

Način realizacije

PP prezentacija, upitnik, pregledna lista natječaja s osnovnim uvjetima svakog natječaja

Raspored seminara

Kava dobrodošlice
 I.dio: 9:00 – 11:00 (pauza za kavu 15 min)
 od 11:00 do 12:00 "brunch"
 II.dio: 12:00 – 14:00 (pauza za kavu 15 min)

Iz programa seminara

  • Pregled objavljenih natječaja Ministarstva poduzetništva i obrta za bespovratna sredstva u 2012.  (Jačanje međunarodne konkurentnosti, Nove tehnologije, Razvoj i primjena inovacija, Gazele, Klasteri – zadjeno do uspjeha, Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha, Normizacija i znakovi kvalitete, Franšizno poslovanje, Žena poduzetnica, Poduzetnik početnik, Mladi u poduzetništvu, Socijalno poduzetništvo, Poduzetništvo u kulturi, Zadružno poduzetništvo, Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta.
  • Formalni uvjeti prijave projekata na natječaj
  • djelatnost poduzetnika,
  • veličina poduzetnika, broj zaposlenih,
  • financijsko stanje poduzetnika,
  • Pregled troškova projekta koje se mogu pravdati
  • Bodovanje projekata
  • Primjeri projekata
  • Kratko o povoljnom financiranju i jamstvima (subvencioniranje kamata, krediti i jamstva HBOR-a)
  • „Tips & tricks“ 

Vrijeme

9.5.2012. od 09,00 do 14,00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

690,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.