Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Napredna financijska analiza i računovodstvene manipulacije

Predavač

Ozren Hudina, Deloitte

Svrha seminara

Većina djelatnika u bankama i većina poduzetnika se svakodnevno susreće s financijskim izvještajima, kako svojim tako i poslovnih partnera….na žalost, često se ne snalaze i ne znaju što bi s njima i koliko im u stvari mogu pomoći. Financijski izvještaji predstavljaju kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća te je njihova analiza vrlo bitna za uspješno upravljanje poduzećem. Rezultati financijske analize pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište. Upravo je stoga poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize od izuzetnog značaja za sve korisnike financijskih izvještaja bilo da je riječ o internim (vlasnici, menadžment) ili vanjskim (banke, tržište kapitala, državne institucije) korisnicima. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru, bilo internu od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Namjena

S obzirom da će se na seminaru naučiti savladati napredne tehnike kreditne analize, naučiti prepoznati zone visokih rizika u financijskim izvještajima te razumjeti utjecaj kreativnog knjigovodstva na financijske izvještaje i pokazatelje, seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima tvrtki, poslovnim savjetnicima i konzultantima, financijskim djelatnicima (banke, osiguranja), prodajnom osoblju u tvrtkama i računovođama.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija različitih alata te praktični primjeri.

Iz programa seminara

Business Risk Profile

 • Komponente kreditne analize
 • Razlike u analizi se također mogu javljati s obzirom na veličinu tvrtke
 • Rizik države i makroekonomski rizici
 • Rizici industrije
 • Porterov model 5 konkurentskih snaga
 • Management risk

Financial Risk Profile

 • Motivi za kreativno računovodstvo
 • Osnovne kategorije manipulacija u financijskim izvještajima
 • Manipulacije zarada (MZ)
 • Manipulacije bilance (MB)
 • Manipulacije cashflowa (MCF)
 • Manipulacije ključnih pokazatelja (MKP)
 • Zamke korištenja EBITDA-e kao pokazatelja otplatnog potencijala
 • Ostale stavke financijskih izvješća važne za financijsku analizu

Credit Risk Profile

 • Komponente Credit Risk Profile-a
 • Financijske kovenante
 • „Zlatna pravila” kreditne analize

Vrijeme

četvrtak, 22.11.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.