Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Naplata potraživanja u praksi

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20

Uz sveprisutnu nelikvidnost i konstantno mijenjanje pravnih izvora, uspješna provedba (prisilne) naplate potraživanja postala je prilično težak zadatak. Dužnici najčešće na sve moguće načine pokušavaju izbjeći plaćanje svojih obaveza koristeći se raznim domišljatim metodama (prodajom i prijepisom imovine, opterećenjem i skrivanjem prihoda i pokretnina, raznim izgovorima  i dr.). Na ovom seminaru naučit ćete, uz puno primjera iz prakse, koje su osnove za naplatu, kako provjeriti je li Vaš dužnik likvidan ( je li u postupku stečaja, predstečajne nagodbe, likvidacije), procijeniti izglednost naplate, provjeriti kojim pokretninama/nekretninama raspolaže, kako pokrenuti ovrhu ili parnični postupak,  što su instrumenti osiguranja, ali i što učiniti u svrhu prevencije – i to sve uz upućivanje na ona zakonska pravila koja su zaista relevantna za Vaše poslovanje.

Namjena

Pravne osobe, obrti, samostalne djelatnosti – za svakoga kome je dosta da nakon datuma dospjelosti nema pomaka na poslovnom računu.

Način realizacije

PP prezentacija, pitanja i odgovori.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Osnove naplate
  • Kojom dokumentacijom se raspolaže i je li potraživanje podobno za naplatu?
  • Procjena izglednosti naplate
  • Je li dužnik podoban za naplatu?
  • Kako provjeriti je li dužnik još uvijek aktivan subjekt
  • Dužnik u stečaju /likvidaciji/predstečajnoj nagodbi/brisan iz registra /blokiran-kako dalje?
  • Opomena, nagodba, ovrha ili tužba?
  • Kako pokrenuti ovrhu ili parnični postupak?

Vrijeme

četvrtak, 17.7.2014. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.