Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Predavač

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Svrha seminara

Upoznati obveznike plaćanja naknada s obvezama temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te sustavom gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako u smislu Zakona prepoznati obveznika plaćanja, odnosno pravne ili fizičke osobe – koje proizvode, unose ili uvoze, odnosno stavljaju na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu, uz pojašnjenje načina prijave u bazu Fonda, načina ispunjavanja i dostave propisanog obrasca, plaćanja po pojedinim kategorijama otpada te označavanja ambalaže pića u sustavu povratne naknade.

Namjena

Predstavnici pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika, koji vrše unos iz zemalja EU, uvoz iz trećih zemalja i/ili imaju proizvodnju u RH, i to ambalaže, vozila, guma, električnih i elektroničkih uređaja i opreme, baterija i akumulatora, ulja…

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom.

Iz programa seminara

I. Zakonodavni okvir (Zakon o održivom gospodarenju otpadom i provedbeni propisi)

 • Osnovne informacije

II. Najčešća pitanja vezana za prijavu, obračun i naplatu naknada

 • Tko se smatra obveznikom plaćanja?
 • Pojam „stavljanje na tržište“
 • Prijava u bazu Fonda – dostava obrazaca
 • Što u slučaju izvoza/unosa?

III. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili u propisanom roku

 • Pravilnik o gospodarenju EE otpadom – način prijave i ispunjavanje obrasca
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži –način prijave i ispunjavanje obrasca
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima –način prijave i ispunjavanje obrasca
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima –način prijave i ispunjavanje obrasca
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima –način prijave i ispunjavanje obrasca
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama –način prijave i ispunjavanje obrasca

IV. Označavanje pića u sustavu povratne naknade koji se stavljaju na tržište

Vrijeme

četvrtak, 17.9.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.