Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Najčešća pitanja malih poduzetnika: Pravo, financije, porezi, radni odnosi

Svrha seminara

Na ovom seminaru dobit ćete odgovor na najčešća pitanja s kojima se susreću mali poduzetnici s područja poreza, financija, knjigovodstva, radnih odnosa, i pravima i obavezama direktora i/ili vlasnika poduzeća. Ujedno namjera je seminara naglasiti i analizirati aktualnu problematiku s kojem se susreću poduzetnici u novo nastalim okolnostima ulaska RH u EU.

Namjena

Seminar je namijenjen direktorima i vlasnicima malih poduzeća, obrtnicima i svima koji žele pokrenuti vlastiti posao te djelatnicima koji obavljaju kadrovske poslove ili odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa kod malih poslodavaca.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz sudske prakse, prakse Ministarstva rada i mirovinskog sustava te primjera akata i odluka, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 1. Kako na legalan način izvući novac iz tvrtke
 2. Pozajmice tvrtki  i obrnuto
 3. Korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe i obrnuto – koa se sve dokumentacija mora voditi
 4. Amortizacija
 5. Financijski izvještaji: Račun dobiti i gubitka i bilanca, , čitanje i razumijevanje finacijskih izvještaja
 6. Kako se osigurati od neplaćanja i koje konkretne mjere poduzeti kada se račun ne plati
 7. Avansna plaćanja
 8. Putni nalozi – kako i kada ih napisati, što sve pokriva dnevnica, domaća i strana
 9. Poslovanje s inozemstvom, što nam je donio novo ulazak u EU
 10. Najam poslovnog prostora od fizičke osobe – što kad sami sebi iznajmite prostor
 11. Inventura, manjkovi, oproštanje duga – jednom godišnje treba napraviti pospis sve imovine – što sa stvarima koje nedostaju
 12. Porezi – može li se smanjiti plaćanja poreza i koje sve vrste poreza plaćamo
 13. Koliko dugo i koje poslovne knjige treba čuvati
 14. Koje su najčešće kazne u gospodarstvenom poslovanju
 15. Radni odnosi i radni sporovi u praksi malih poduzetnika:
 • Kako zaposliti i otpustiti radnika
 • Ugovor o djelu, autorski ugovor – kad se mogu koristiti a kada se nikako ne mogu koristiti
 • Sklapanje ugovora o radu (na određeno i neodređeno vrijeme, oblik i sadržaj ugovora, probni rad, pripravnici, stručno osposobljavanje za rad)
 • Radno vrijeme (raspored, preraspodjela radnog vremena, prekovremeni rad)
 • Odmori i dopusti (stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust)
 • Elektroničko vođenje podataka o radniku nakon ukidanja radne knjižice
 • Plaća, naknada plaće, otpremnina (ugovaranje plaće, minimalna plaća, postupci smanjenja plaća, dodaci na plaću, dospijeće plaće, posljedice zakašnjenja, zastara,  isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini, postupak ostvarivanja materijalnih prava radnika)
 • Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
 • Naknada štete u radnim odnosima
 • Prestanak ugovora o radu (s posebnim osvrtom na otkaz, otkazne rokove i dostavu odluke o otkazu)
 • Odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa i sudska zaštita prava iz radnog odnosa
 1. Obveze direktora malih poslodavaca u radnim odnosima 
 • Prijava i odjava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Vođenje evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca
 • Odgovornost za prekršaje u radnim odnosima
 • Obveze poslodavca u području zaštite na radu (prijava ozljede na radu, zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti, zaštita zdravlja pri radu s računalom)
 • Kaznena djela iz područja radnog prava

Vrijeme

petak, 15.11.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.