Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Mini MBA: Business process management i ISO 9001 - Kontrola, upravljanje i informatizacija poslovnih aktivnosti i kvalitete

Svrha seminara

Max broj polaznika: 12

S ulaskom Hrvatske u EU, sada već zasićeno tržišno okruženje u kojem se nalaze hrvatske tvrtke, još će više povećati stupanj konkurentnosti pojavom „nove“ konkurencije. Općenito, opstanak organizacija ovisi kako o industriji u kojoj se nalaze tako i o njihovoj relativnoj poziciji unutar te industrije (Porter) koju tvrtka cilja svojom poslovnom strategijom. Most između poslovne strategije i njene uspješne primjene leži u načinu provođenja poslovnih aktivnosti. Ona tvrtka koja u svojoj industrijskoj niši bolje provodi poslovne aktivnosti od svojih konkurenata naravno ima bolju poziciju i konkurentnija je.

U šumi dnevne operative, djelatnici i voditelji su suočeni s velikom količinom zadataka te često dolazi do nedostataka u internoj komunikaciji, nedostataka ili kašnjenja u obavljanju poslova, gomilanja nepotrebne administracije, prekasnih reakcija, propuštanja rokova, loše radne atmosfere, osobnih frustracija, nesigurnosti. S druge strane često je teško reći i da li (dovoljno) dobro radimo svoj posao ili ne, te što je potrebno napraviti?!

Cilj ove radionice je pokazati kako praktično primijeniti koncept koji može snažno doprinijeti poboljšanju svih gore navedenih elemenata - BPM Upravljanja poslovnim procesima - na sve tvrtke bez obzira na njihovu veličinu. Pojasniti poveznicu između BPM-a i sustava kvalitete prema ISO 9001, često neshvaćenog i loše primijenjenog, te kako nam integracija ovih pristupa može pomoći pri ojačavanju tržišne pozicije.

Metodologija rada na radionici podrazumijeva:

Ø  Kratko pojašnjenje konceptualnih elemenata (I dio/a)

Ø  Obrada 3 hrvatska slučaja iz prakse (I dio/b)

Ø  Praktična simulacija virtualne organizacije (II dio)

U okvirima obrade slučajeva iz prakse dotaknuti ćemo i aspekt primjene sustava kvalitete prema ISO 9001 kao sustava sukladnog procesnom principu, te u nas nepravedno podcijenjenog i često neshvaćenog i loše primijenjenog.

II dio radionice je inovativni i praktični pristup prezentaciji primjene prethodno obrađenog koncepta. Polaznici radionice će uz vođenje predavača formirati virtualnu organizaciju, definirati procese, preuzeti organizacijske uloge i uz korištenje već pripremljenog programskog WEB alata simulirati primjenu koncepta BPM i ISO 9001 uz rad na više poslovnih procesa.

Namjena

Radionica je primarno namijenjena voditeljima svih organizacijskih nivoa organizaciji i voditeljima kvalitete.

Način realizacije

Radionica, obrada studija slučaja, simulacija rada u virtualnoj organizaciji, praktičan rad na računarima za sve polaznike. MAX 12 polaznika radi rada na računalima. Za sve sudionike seminara će biti osigurana računala- Prije seminara prijavljeni polaznici mogu poslati pitanja u svezi s temom i nedostacima iz prakse koja žele da budu obrađena.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Strateške pretpostavke poslovanja
 • Interna komunikacija
 • Što su to poslovni procesi i kako ih definirati?
 • Upravljanje aktivnostima / procesi vs. projekti
 • Definiranje KPI poslovnih aktivnosti
 • Načini i pretpostavke organizacijske komunikacije – piramida kontrole
 • Kontrola dnevnih aktivnosti
 • Kontrola kvalitete rada
 • Kontrola troškova
 • Integracija sustava motivacije u poslovne aktivnosti
 • Organizacijski aspekti vlasnika procesa/projekta
 • Veza prema sustavima kvalitete ISO 9001
 • Simulacija virtualne organizacije
 • Slučajevi iz prakse
 • Vaša pitanja!

Vrijeme

četvrtak, 10.10.2013. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Visoko učilište Effectus, Trg J.F.Kennedy 2, 10000 Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.