Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Microsoft Powerpoint - izrada prezentacija

Predavač

Koraljka Haberle

Iz programa seminara

Svrha radionice je upoznati polaznike s načinom rada u MS Powerpoint aplikaciji. Kroz primjere će biti obrađeno kako napraviti kvalitetne slajdove, kako iz urediti i animirati te kako pravilno održati prezentaciju i na koje stvari je potrebno obratiti pažnju.

 • Kreiranje nove prezentacija
  • Kreiranje nove prezentacije korištenjem gotovog dizajna
  • Dodavanje slajdova
 • Uređivanje prezentacija
  • Upis i oblikovanje teksta
  • Upis teksta u predviđene okvire, u tekstne okvire i unutar nacrtanih objekata
  • Kreiranje bilješki za prezentatora
  • Kreiranje i oblikovanje označenih i numeriranih popisa
  • Dodavanje teksta u zaglavlje i podnožje slajda
  • Uređivanje Mastera naslovnog i ostalih slajdova
  • Promjena izgleda slajda
  • Promjena korištenog dizajna slajdova
  • Promjena kombinacije boja
  • Promjena pozadine slajdova
  • Promjena oblika slajda
  • Crtanje objekata
  • Crtanje i oblikovanje crta i likova
  • Različiti efekti na objektima
  • Animacija teksta i objekata na slajdu
  • Definiranje kako će se prikazati slajd
 • Prezentiranje
  • Pokretanje prezentacije
  • Pomoć prilikom prezentacije
  • Označavanje „olovkom“ na slajdu prilikom prezentiranja
  • Postavljenje prezentacije za samostalno izvođenje

Vrijeme

petak, 11.10.2019. od 9:00 do 12:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.