Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Menagerski ugovori: Porezni i pravni aspekti

Svrha seminara

poduzetnici će  se upoznati sa:

 • obračunom plaće i drugih primitaka uz plaću po managerskom ugovoru uz zasnivanje radnog odnosa,
 • poreznim aspektom managerskog ugovora bez zasnivanja radnog odnosa, 
 • korištenje osobnih automobila u službene svrhe te utvrđivanjem primitaka u naravi po osnovi korištenja službenog automobila za  privatne potrebe, 
 • isplatom plaće od 1.svibnja 2012. prema novoj Uredbi o  načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
 • pravnim propisima koji se primjenjuju pri sklapanju managerskih ugovora u privatnim i javnim poduzećima 
 • Zakonom o financijskom poslovanju - novim propisom koji pojačava odgovornost managera 
 • ograničenjima pri određivanju visine primitaka kod managerskih ugovora u trgovačkim društvima u vlasništvu države – Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
 • najčešćim uglavcima managerskih ugovora
 • managerskim ugovorima za pojedine upravljačke razine kod poduzetnika

Namjena

Seminar je namijenjen: trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost radi ostvarivanja dobiti, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja a zapošljavaju radnike, privatnim ustanovama, knjigovodstvenim servisima i svima koji se bave računovodstvenom strukom, vlasnicima trgovačkih društava, članovima uprave i upravnih odbora privatnih i javnih poduzeća, članovima uprave i upravnih odbora kreditnih institucija, pravnicima, ekonomistima i financijašima u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, rukovoditeljima pravnih, kadrovskih i financijskih službi, odvjetnicima i javni bilježnicima, revizorskim društvima

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse, radionica – modeli ugovora u praksi , analiza pojedinih najčešćih ugovornih klauzula, prikaz sudske prakse, polaznicima se izdaju materijali s oglednim primjerima

Raspored seminara

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)
od 13:00 do 14:00 ručak
II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

Iz programa seminara

 • obračun plaće po managesrkom ugovoru, osnovica, stope doprinosa i osobni odbici, 
 • preračun neto plaće u bruto, neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina,
 • najviša mjesečna i godišnja osnovica za uplatu doprinosa,
 • pravo na povrat doprinosa za I stup mirovinskog osiguranja,
 • korištenje osobnih automobila za službena putovanja – evidencija putnog naloga i loko voženje,
 • utvrđivanjee primitaka u naravi po osnovi korištenja službenog automobila za privatne potrebe te primjer odluke o davanju osobnog automobila na korištenje za privatne potrebe,
 • ograničenje odbitka pretporeza za nabave vezane uz korištenje osobnih automobila,
 • primjer obračuna primitka u naravi kao drugog dohotka osobama koje nisu u radnom odonosu kod poduzetnika.
 • novine koje donosi Nova Uredba o plaćanju doprinosa iz plaće, razlozi donošenja i nadzor nad plaćanjem doprinosa,obvezni elementi naloga za bezgotovinsko i gotovinsko plaćanje kod svake isplate plaće te provođenje mjera osiguranja naplate doprinosa prema plaći,
 • kako sastaviti managerski ugovor
 • posebnosti managerskih ugovora u javnim poduzećima
 • otpremnina u managerskim ugovorima
 • klauzula „zlatnog padobrana“
 • opcijske dionice
 • osiguranje od odgovornosti
 • Zakon o financijskom poslovanju - novi propis kojim se pojačava odgovornost managera

Vrijeme

petak, 6.7.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uračunat PDV.