Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Manipulativna komunikacija

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Svrha treninga je steći komunikacijsku kompetenciju kojom se možemo poslužiti na poslu i životu svaki put kad uočimo da komunikacija ne ide u smjeru kojim želimo ići, a koja, pri tome, od nas zahtjeva intenzivni emocionalni angažman.

Polaznici će, prije svega, razviti svjesnost i naučiti prepoznavati različite manipulacijske taktike kojima možemo biti svakodnevno izloženi u komunikaciji s drugima – kako na poslu s kolegama i šefovima, tako i u privatnom životu, u komunikaciji s bliskim osobama. Istovremeno će upoznati i protumjere kojima si mogu pomoći svaki put kad uoče da netko u komunikaciji s njima, koristi manipulacijsku taktiku.

Osim toga, svrha seminara je identificirati i vlastite štetne obrasce koji nas čine lakim plijenom za manipulaciju te uvježbati ponašanja i strategije koji povećavaju naš imunitet na manipulaciju.

Budući da takve, komunikacijski zahtjevne, situacije često prati i intenzivna emocionalna reakcija, polaznici će naučiti taktike zadržavanja smirenosti u emocionalno napetim situacijama te usvojiti zdravu vještinu postavljanja osobnih granica i odbijanja zahtjeva koji prekoračuju naše želje i mogućnosti.

Tijekom treninga polaznici će biti upoznati s obrascima ponašanja koje mogu iskoristiti u raznim situacijama gdje osjećaju komunikacijski pritisak.

Nakon treninga sudionici će moći prepoznati razne manipulativne tehnike, naučiti što i kako postupati u situacijama gdje osjete pokušaj manipulacije, identificirati vlastite obrasce ponašanja, mišljenja i emocija koji nas čini ranjivim na manipulaciju, naučiti kako zadržati smirenost u komunikacijski zahtjevnim situacijama, moći usvojiti različite korisne modele ponašanja u situacijama komunikacijskog pritiska.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji često imaju osjećaj da se rezultat komunikacije s drugim ljudima ne poklapa s ciljem koji su željeli tom komunikacijom postići. Znanja i vještine stečeni na ovom treningu mogu se primijeniti kako u poslovnim tako i u privatnim interakcijama s drugim ljudima.

Način realizacije

Predavanje, rad u parovima, grupni rad, diskusija.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Što je manipulacija?
  • Prepoznavanje manipulacijskih taktika
  • Zašto smo ranjivi na manipulaciju?
  • Štetni mentalni obrasci i programi kojima pomažemo manipulatorima
  • Postupci za izbjegavanje manipulacije
  • Kako biti smiren u provokativnim situacijama?
  • Vještina odbijanja i postavljanja granica
  • Korisni modeli ponašanja u komunikacijskom pritisku

Vrijeme

četvrtak, 10.9.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.